skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Moros, jueus i cristians en terra catalana. Memòria del nostre passat

De Dolors Bramon. Lleida: Pagès editors, 2013. Del pròleg de l’autora:

«[…] l’entrada de musulmans a Hispània i del que aquest fet va suposar per la futura Catalunya, de com va reaccionar la població autòctona davant de l’invasor, de quins van ser els seus trets característics […] i de com va anar finalitzant el domini islàmic davant d’un avenç cristià que, a partir de l’expansió comtal, ja podríem qualificar de català».

A l’apartat La influència del nostre passat islàmic trobareu:

Els manlleus de l’àrab o arabismes a la llengua catalana

Els camins de les paraules
Els seu origen
El seu paper transmissor
Els canvis semàntics
Principals característiques dels arabismes del català

L’onomàstica catalana d’origen àrab
La toponímia
Els topònims catalans provinents d’antropònims
L’antroponímia
L’adaptació a l’àrab dels topònims antics

Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566): cartografia i geohistòria

Francesc Torres i Vicenç M. Rosselló [edició: Vicent Olmos]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Universitat de València, 2012. Publicacions generals. Pàg.: 240. Preu: 24,50 €.
 
«El present llibre, fruit de l’assidu escorcoll de l’arxiver Francesc Torres i de l’afany cartogràfic del professor Vicenç M. Rosselló, és el testimoni del problema secular de la frontera entre Aragó i Castella. Conté l’estudi topogràfic i jurídic des dels àrabs fins el segle XVI de Jeroni Munyós. Aquest matemàtic, geògraf, enginyer i lingüista valencià, va elaborar els mapes que serviran als futurs investigadors en la recerca històrica». Font: IEC
 

Refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradición oral

Per José Luis Aliaga. Saragossa: Gara d’Edizions, 2012. Col·lecció: Ainas. Pàgines: 208. Preu: 20 €.
«Este volumen atesora una pequeña joya de la cultura aragonesa que permite adentrarse en los modos de vida del Aragón tradicional y rural, ahora en trance de completa desaparición, aquilatados en magníficas piezas verbales de sabiduría popular (refranes, sobre todo, pero también un buen puñado de frases y modismos).«
»Todos los refranes que integran este volumen (así como los modismos y frases que lo cierran) forman parte de la tradición literaria oral de Aragón. Y presentan, además, otra singularidad: son un eco genuino del pasado, ya que fueron oídos y anotados hace más de un siglo en el Alto Aragón y, en particular, en la Ribagorza y en La Litera. Su compilador fue Benito Coll y Altabás (Binéfar , 1858-1930), un aragonés excepcional cuyos méritos filológicos han sido puestos de relieve ya en fechas muy recientes» Font: Gara d’Edizions.

Names. A journal of Onomastics (volum 61)

Names. A journal of Onomastics. Journal of the month January 2013. La revista de l’American Name Society. Volum 61, 2013. Preu: 49 $.
Vegeu-ne el contingut i premeu el títol per llegir el resum:
Editorial, pp. 1-2(2). Nuessel, Frank 
Sixty Years of NAMES: A Journal of Onomastics, pp. 3-7(5). Nuessel, Frank
A Question of Faith: An Investigation of Suggested Racial Ethnonyms for Enumerating US American Residents of Muslim, Middle Eastern, and/or Arab Descent on the US Census, pp. 8-20(13). Nick, I M.
Imperial Names for `Practical Cats’: Establishing a Distinctly British Pride in Old Possum’s Book of Practical Cats, pp. 21-32(12), Robbins, Dorothy Dodge
A Pragmatic-Cognitive Approach to Brand Names: A Case Study of Rioja Wine Brands, pp. 33-46(14), Hernández, Lorena Pérez
The QWERTY Effect Does Not Extend to Birth Names, pp. 47-52(6), Thogmartin, Wayne
Award for Best Article in NAMES: A Journal of Onomastics 2012, pp. 53-54(2), Nuessel, Frank
Reviews, pp. 55-61(7)
 

 

Revista de Filoloxía Asturiana, Anuario universitariu d’estudios linguísticos y lliterarios asturianos y románicos

Volum 11, número 11-12 (2012). Edita: Grupu d’Investigación Seminariu de Filoloxia Asturiana. Universidá d’Uviéu.
Consulteu els continguts.
Sobre toponímia hi trobareu:
El topónimo asturiano La Bordinga, un límite de los suevos, per Martín Sevilla Rodríguez. Resum: El topónimu asturianu La Bordinga deberíase a falantes suevos en noroeste de la Península Ibérica. A l’apartat Notes.
Alberto González Rodríguez. La toponimia del valle del Nansa y Peñarrubia (Cantabria), per Fernando Álvarez Balbuena. A ressenyes.

Butlletí núm. 117-118. De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert Manent i Segimon

 • Butlletí núm. 117-118. Publicat amb l’ajuda de la Diputació de Tarragona, sense la qual no s’hauria pogut realitzar aquesta revista.
 • El contingut:
 • Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Les raons d’un homenatge
 • Josep Maria Albaigès, A propòsit d’Albert Manent
 • Joan Tort, Nota preliminar
 • Aguiló, Cosme. El model toponímic cala + article personal + antropònim a la toponímia de les Balears
 • Albaigès, Josep Maria. Darreres tendències en l’onomàstica dels nou nats a Catalunya
 • Amigó, Ramon. Forasterismes i algunes paraules rares a parents a l’onomàstica de la Mussara
 • Arbós, Santi. La toponímia major de les Garrigues en espanyol
 • Beltran Zaragozá, Andreu; Rubio, José. Estudi de la toponímia històrica i actual de les Useres (l’Alcalatén)
 • Bernat Agut, Jesús. De colls i collets. Algunes observacions
 • Bertran, Josep Maria. Cap a una terminologia de l’onomàstica
 • Bruguera, Fèlix. Fitotopònims col·lectius osorencs per sufixació
 • Bruguera, Jordi. Catalunya i Espanya, catalans i castellans al Llibre dels fets de Jaume I
 • Cabeza i Valls, Joaquim. Tres topònims
 • Cailà, Montserrat. Paral·lelismes en la toponímia de l’Alt Empordà i del Vallespir
 • Carbonell, Vicenç. Amb l’ajuda del nostre president
 • Carreté, Ramon. Estructures sintàctiques dels noms de casa de Balsareny
 • Casanova, Emili. Pronunciació, grafia i normativa en la toponímia major valenciana
 • Castellvell, Ventura. Els carmelites descalços i la toponímia de Cardó en el segle XVII
 • Corredor, Anna Maria. Toponímia de Portbou (Alt Empordà)
 • Cortés, Josepa; Badenas, M. José. Maria José, Joan, Isabel i Gil: l’antroponímia de Vila-real entre 1526 i 1576?
 • Domingo Francàs, Carles Lluís. Còdol, codó i codina en la toponímia
 • Fité, Francesc; González, Eduard. Algunes puntualitzacions sobre el topònim Montanione que apareix als documents d’Arnau Mir de Tost
 • Gargallo, José Enrique. Refranys, toponímia, territori i meteorologia popular: mostra de BADARE
 • Ivars, Joan. Dualitat onomàstica a la Marina Alta a finals de l’edat mitjana: uns exemples del segle XV
 • Llobet i Portella, Josep Maria. Els noms dels trossos de terra i de les partides del terme de la Curullada (Segarra), l’any 1538
 • Llorca Ibi, F. Xavier. De l’Albir a l’Arabí. Hipòtesi sobre una interferència balear
 • Lluesma, Antoni. Aproximació a la toponímia d’Esterri d’Àneu
 • Martí, Joaquim. La presència de la toponímia valenciana en la revista mensual Sicània (1958-1959)
 • Monner, Anton. Albert Manent: un patriota, un activista i un home de petjada
 • Morro, Mateu. Consideracions sobre l’ús de coma i comellar a Mallorca
 • Muntaner, Ignasi Maria. Estructura lèxica dels topònims i antropònims salats
 • Ordinas Garau, Antoni; Grimalt Gelabert, Miquel. Hidronímia itinerària. Entorn dels noms dels cursos d’aigua a Mallorca
 • Ortells Chabrera, Vicente. Toponímia de carrer i retaules devocionals a la Plana de Castelló
 • Perea, Eugeni. “Llavor de rana”, una aportació etnològica al món dels rànids
 • Pérez Orozco, Santiago. Sufixos preromans en la toponímia pirinenca
 • Pérez Silvestre, Óscar. La delimitació de l’univers simbòlic de Sagunt. Història, toponímia urbana i literatura en l’obra d’Antoni Chabret i Fraga (1846-1907)
 • Porter Moix, Maria És Altafulla un topònim àrab?
 • Ramis, Andreu; Ginard, Antoni . Sobre el topònim Banderola a Sineu (Mallorca)”
 • Riu, Carme Aportació a l’onomàstica dels artesans barcelonins del segle XIV
 • Rosselló, Vicenç El mapa de Mallorca (1736) del tinent coronel Landaeta i el seu contingut toponímic
 • Salvadó Jassans, Miquel. Observacions sobre alguns noms antics del terme de Valls
 • Sánchez González, Miquel. Antroponímia i toponímia de Cerdanyola (s. X-XX)
 • Selfa Sastre, Moisés. Transcripció i estudi onomàstic del primer document de “Las escrituras del monasterio de Santa Maria de Poblet en Tragó” (la Noguera-Lleida, segle XIII)
 • Terrado, Xavier El llatí VALLUM en la toponímia catalana i hispànica
 • Tort, Joan. Toponímia, paisatge i diferenciació del territori
 • Valls Pérez, Rosa. Uns breus apunts sobre la toponímia de Gaianes. Propostes per al coneixement i recuperació de la toponímia d’un poble entre els joves
 • Veny, Joan. “Cel a cabassets, aigua a cantirets”

(Els socis de la SdO rebran properament un exemplar a casa)

Back To Top