Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica és una revista acadèmica en suport digital dedicada a l’estudi dels noms, en el sentit més ampli de l’expressió, i s’adreça a tots els interessats i estudiosos de l’onomàstica. La premissa de partida és que el nom és, en si mateix, un concepte interdisciplinari i que, potencialment, el seu ús és obert i pot arribar a ser objecte d’estudi des de qualsevol branca de la ciència si hi ha una voluntat expressa de posar-la en relació amb la perspectiva de l’onomàstica.

Conscients de l’abast potencialment multitemàtic i totalitzador de l’onomàstica, pensem que és coherent que la revista tingui, també, la màxima obertura de mires possible des del punt de vista lingüístic. Per tant, tot i partir del català com a llengua base de la publicació, admet també originals escrits en qualsevol llengua romànica, a més de l’anglès i l’alemany. Aquest primer número, amb dos articles en català, un en castellà, un en anglès i un altre en francès, exemplifica bé la voluntat de posar en circulació una publicació que busca, en el fons, demostrar que es pot assolir un cert punt d’equilibri entre llengües, entre territoris i entre perspectives temàtiques. Aquest és el nostre punt de partida, i aquest és el nostre propòsit de cara al futur.

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica és previst que tingui una periodicitat anual, per bé que un mateix número pot constar d’un sol volum o més d’un. Tant des del punt de vista formal com dels continguts, és voluntat del consell editor que la revista assoleixi els estàndards exigits per arribar a ser considerada com una publicació científica de qualitat. A l’efecte, s’ha constituït un consell assessor que vetlla per la idoneïtat i el rigor de la publicació a diferents escales, i s’ha establert com a principi que els originals siguin revisats per dos experts anònims.

Números publicats

Tots els números publicats es troben, en accés obert, a RACO: https://raco.cat/index.php/Onomastica/

Criteris editorials
Submission Guidelines

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica és una publicació electrònica d’accés lliure i de periodicitat anual dedicada a l’estudi dels noms, en el sentit més ampli de l’expressió, editada per la Societat d’Onomàstica.

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica is a yearly academic e-journal dedicated to the study of names in the broadest sense of the term. It is published by the Societat d’Onomàstica.

ISSN 2462-3563

Director
Joan Tort (Univ. de Barcelona)

Consell editor
Òscar Bagur (Soc. d’Onomàstica)
Mar Batlle (Inst. d’Estudis Catalans
Pere Navarro (Univ. Rovira i Virgili)
Joan Anton Rabella (Inst. d’Estudis Catalans)
Enric Ribes (Inst. d’Estudis Catalans)

Secretaria
Fèlix Bruguera (Soc. d’Onomàstica)

Redacció
Societat d’Onomàstica
Carrer del Carme. 47. 08001 Barcelona
anuari@onomastica.cat

Amb el suport de

  

Back To Top