skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Dictionnaire Toponymique des Communes

De Bénédicte Boyrie-Fénie,(amb la col·laboració d’A. Bianchi, P. Boissière, P. Gentié, i M. Romieu). [Diccionari toponimic de las communas: Òlt e Garona]. Edicions Cairn/In’òc, Pau: 2012. Pàgines: 314. Preu: 25 €

De geolingüística i etimologia romàniques

Joan Veny. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012. Col·lecció: Lingüística.
Pàgines: 440. Preu: 35 €.
 
Recull d’articles a càrrec de José Enrique Gargallo i de Maria-Reina Bastardas. L’obra, que conté treballs escrits en català, castellà, gallec i francès, s’estructura a l’entorn de quatre grans temes: la vocació, la revista Estudis Romànics, les «circulacions lingüístiques» a la Romània i les llengües romàniques germanes del català (aragonès, francès, sard, castellà, italià, asturià). Font: UB

“Onoma”, volum 45

Onoma. “History and Significance of Onomastics in Diachrony and Synchrony”, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2010. Volum 45.
Aquest número ha estat publicat el 2012 amb data de 2010. Si voleu saber-ne més, premeu: Contingut i resums (properament).
Índex:
Arcamone, Maria, Introduction.
Akin, Salih, Onomastique et analyse du discours Pour une analyse discursive des noms propres
Aussant, Émilie. The Analysis of Proper Names. The Views of Pāinian Grammarians
Ernst, Peter, Onomastische Motivationsforschun. Vom Beschreiben zum Erklären
Garovi, Angelo, Probleme bei der Festlegung der Schreibweise von Lokalnamen auf amtlichen Karten der Schweiz
Gasque, Thomas J, The American Name Society and International Onomastics
Hoffmann, Edgar., Sorabistic Name Studies in History and the PresentInsights and Perspectives
Kohlheim, Volker, Onomastik und Mentalitätsgeschichte
Makondo, Livingstone, 2010: Zimbabwean Onomastics at the Crossroads
Martini, Giovanni, The Name in the Law. A Person’s Name in Italian Civil Law from the Civil Code of 1865 to the Constitution of 1947
Puhl, Roland, Zur Frage oberschichtlicher Burgnamengebung Betrachtungen auf der Grundlage der Burgnamen des Pfälzischen Burgenlexikons
Salaberri, Patxi, Politics and Onomastics in the Basque CountryHistorical and Current Situation
Taverdet, Gérard, Archéologie et onomastique
▪        Tort Donada, Joan, Some Reflections on the Relation between Toponymy and Geography
Udolph, Jürgen, Onomastik und Genetik

Consulteu tots els números i el resum dels articles a la pàgina web de l’editor, Peeters Online Journals.
 
 
 
 

Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (v806-v998)

Per Jordi Bolós i Víctor Hurtado. Barcelona, Rafael Dalmau Editors: 2012.
Pàgines: 168.
Preu: 25,00 €.
 
«L’Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (v806 -v998) té la doble singularitat que estudia un territori molt muntanyenc i a la vegada fronterer amb l’Aragó. Per tant, la història d’aquests comtats presenta lligams estrets amb les terres occitanes i amb les terres aragoneses i navarreses. La documentació escrita sobre els comtats catalans abans de l’any 1000 és de les més nombroses d’Europa i permet elaborar mapes completíssims; ens els casos en què la documentació és escassa —com ocorre en alguna zona de la Ribagorça i el Pallars—, els autors complementen les seves fonts d’informació amb l’arqueologia i la toponímia.» Font: Rafael Dalmau
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/novetats.php

Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics

Per Terhi Ainiala, Minna Saarelma i Paula Sjöblom. Finish Literature Society, Helsinki, 2012. Studia Fennica Linguistica, 17.
Pàgines: 287.
Preu: 44,00 €.

«The book delves deep into the vast field of Finnish onomastics, covering place names, personal names, animal names, commercial names and names in literature. It provides the history and current trends in this area of research, and also supplements international terminology with the Finnish point of view on the subject. Brimming with examples and clear explanations, the book can be enjoyed by the most adamant of researchers or those who just have a genuine interest in the study of names» Font: FLS

Onomàstica mediterrània. Onomàstica d’origen zoonímic i dels intercanvis entre pobles

(Actes del Convegno di Onomastica de la Sculoa di Dottorato di Torino). València, Denes: 2012.
A cura d’Emili Casanova.
Amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Biblioteca Valenciana, el Departament de Filologia Catalana de la UV i el Museu Valencià d’Etnologia.
Pàg.: 448. Preu: 30 €.
Inclou els articles següents:
        Alda Rossebastiano. Introduzione
–        Josep E. Rubio Albarracín. Els bestiaris medievals i l’onomàstica
–        Alda Rossebastiano. Vacca e affini nell’onomastica piemontese
–        Antoni Garcia i Osuna. Els malnoms d’origen animal en les comarques valencianes de parla xurra
        A. Rubano. Tra equini, ruminanti, rettili e insetti Cognomi da zoonimi in area pugliese
–        Daiana Felecan, Oliviu Felecan. Considérations concernant les zoonymes: attribution et classification des noms dans le cas des chats de compagnie
–        Daniela Cacia. Tracce zoonimiche nell’antroponimia cuneese
–        Elena Papa. Nella bocca del lupo: zoonimi nella toponomastica del Piemonte
–        Giovanni Laera. Zoonimi nell’onomastica medievale della Puglia centrosettentrionale: riflessi lessicali
–        Honorat Ros Pardo. Zootopònims en el corpus toponímic valencià
–        Ivanna Casasola. “Allodola” come nome personale tra la Francia meridionale e il Piemonte
–        Jesús Bernat Agut. Zootoponímia entre el Penyagolosa i el Montlleó
–        Lidia Becker. Zoónimos en la antroponimia altomedieval y el contacto de lenguas
–        Laura Deluigi. Gallo e gallina nell’antroponimia medievale piemontese
–        Maria Semeraro. “Come gli dicevano”: tracce di zoonimia nei soprannomi della Puglia centro-meridionale
–        Pierre-Henri Billy. Les animaux dans la toponymie en France: composés verbaux et phrastiques
–        Xaveiro Ballester. Zooantroponimia Latina: de Dónde, a Dónde
–        Xavier Mata Oroval. Els [cog]noms llatins derivats de zoònims
–        Enzo Caffarelli. Antroponimia italiana d’origine ispanica
–        Francesc-Xavier Llorca Ibi. Alacant, cruïlla onomàstica
–        F. Hernández. Breu aproximació a l’onomàstica de la Carta de Població d’Alcàsser de 1610
–        Giussepe M. Brincat. I cognomi spagnoli a Malta, dagli Aragonesi ad oggi
–        Josep Vicens Pascual. Cognoms de fora del Regne incorporats a Pego (1533 a 1661)
–        Neus Domínguez. Un fenomen local d’immigració maltesa una boutique Zara al Benaguasil del segle xviii
–        Vicent Terol i Reig. Els fenòmens migratoris en una comarca valenciana: la immigració forana a la Vall d’Albaida (s. xv-xvi)
–        Vicent Escrivà. Els noms propis en l’obra literària d’Enric Valor
–        Ventura Castellvell. Antroponímia occitana a la ciutat de Tortosa l’any 1637
 
Comprar un exemplar o saber-ne més, aquí.

Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón (DiCCA-XV) (en línia)

Coordinat i realitzat pel Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL) de la Facultat de Filologia de la UB. Aportacions a l’estudi del pas del castellà medieval al renaixentista. El grup està coordinat per la Dra. Coloma Lleal (UB).
 
A.   Estructura: S’analitzen totes les paraules del text, inclosos noms propis. Tanmateix, la informació d’una entrada del DiCCA-XV presenta característiques diferents segons es tracti d’unitats del vocabulari o de l’onomàstica.

B.   2. Les fitxes onomàstiques presenten les dades següents:
2.1. El lema. / 2.3. Si la paraula (o components en formes complexes) apareix en algun dels diccionaris de Nebrija, es reprodueix l’entrada corresponent. / 2.4. freqüència del terme i de les seves variants formals, així com distribució en els textos. / 2.5. informació de caràcter enciclopèdic. / 2.6. Finalment, exemples.

La base de dades del DiCCA-XV consta de tres taules interrelacionades que permeten realitzar cerques a partir de qualsevol dels seus camps. La interfície d’usuari permet fer consultes complexes segons diferents criteris:

a) gramaticals, b) lèxics i semàntics, c) etimològics, d) onomàstics: llistats de topònims de determinat àmbit geogràfic, o d’antropònims propis d’una zona o d’una població, o llistats de personatges mitològics o literaris…, d) textuals

La possibilitat d’entrecreuar aquests criteris permet obtenir una infinitat de resultats per a facilitar la tasca investigadora de filòlegs i historiadors i, en general, de tots aquells que s’interessen per una època i una àrea geogràfica fonamentals per a la configuració de l’espanyol modern.

Si voleu conèixer més aquest projecte o consultar la base de dades cliqueu aquí.

Contribución al estudio de los hispanismos en el oeste de Argelia: Corpus Léxico. Análisis fonético, morfológico (tesi doctoral)

D’Ahmed Kaddour, 2012. Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filología Española II (Literatura Española). Director de tesi: Francisco Javier Herrero Ruiz de Loizaga. Pàgines: 478.
 
Descarrega’t la tesi completa.
 
Descripció i contingut:
 
«África es, en esencia, el espejo que refleja gran parte de la historia de sus colonizadores. […] En el caso de Argelia algunos enclaves de la zona oeste, Mazalquivir (Marsa El Kebir) y Orán, fueron ocupados por los españoles […] Una presencia social que dio lugar, a lo largo del tiempo, a otras presencias paralelas no menos importantes: la cultural, gastronómica, folclórica y, por supuesto, la presencia lingüística. Esta última se manifiesta en forma de préstamos léxicos […].«
 
»Hacemos referencia, también, a algunos préstamos recogidos relacionados con la onomástica en sus dos vertientes: topónimos y antropónimos. […].»
 
 
INTRODUCCIÓN: Objetivos, metodología y estructura / Estado de la cuestión

CAP. I.: 1. Aspectos históricos; 1.1. Prólogo; 1.2. Contextualización histórica; 1.3. Conclusión

CAP. II: 2. Análisis fonético; 2.1. Cuestiones generales; 2.2. Tratamiento fonético; 2.3. Vocalismo; 2.4. Vocales en contacto; 2.5. Consonantismo; 2.6. Conclusión

CAP. III: 3. Análisis morfológico; 3.1. Características generales; 3.2. Adaptación de los hispanismos a la estructura morfológica del árabe dialectal; 3.3. Tratamiento de préstamos en los que hay derivación y composición en español.; 3.4. Conclusión

CAP. IV: 4. Análisis semántico; 4.1. Contextualización y situación sociolingüística; 4.2. El contacto de lenguas: influencias y delimitaciones; 4.3. Préstamos: definición y delimitación; 4.4. Aspectos semánticos: delimitación de conceptos; 4.5. Deslizamientos semánticos y cambios de significado; 4.7. Factores que favorecen el cambio de significado; 4.8. Naturaleza del cambio de significado; 4.9. Consecuencias del cambio semántico; 4.10. Términos que experimentan deslizamiento semántico; 4.11. Conclusión

CAP. V: 5. El corpus y las entrevistas; 5.1. Metodología sociolingüística; 5.2. Tipología de los hispanismos; 5.3. Presentación del corpus; 5.3.1. Organización y tratamiento de los datos; 5.3.2. Abreviaturas usadas en el corpus; 5.3.3. Corpus recopilado; 5.3.4. Onomástica; 5.3.4.1. Toponimia; 5.3.4. 2. Antroponimia; 5.3.5. Catalanismos (Valencia, Alicante e Islas Baleares); 5.3.6. Italianismos; 5.3.7. Interferencia formal de galicismos e hispanismos; 5.3.8 Lingua franca; 5.3.9. Palabras de procedencia dudosa; 5.3.10. Palabras descartadas del corpus; 5.4. Conclusión
 
6. Conclusiones / Apéndice: Gráficos y mapas; Índice del léxico de origen hispánico seriado; Índice onomástico y de materias / Bibliografía; Referencias digitales; Archivos
 
 

CD-Rom del “Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico”

 CD-Rom del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, de Joan Coromines i José Antonio Pascual. Versió electrònica. Madrid: Gredos, 2012. Preu 99 €. Projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Índex:
1. Instalación. Requisitos mínimos del sistema / Instalación / Instalación en Windows Vista y Windows 7/Inicio del programa/Desinstalación
2. Introducción
3. Organización de la pantalla. Barra de título/ Barra de menús/Barra de encabezamiento/Ventana de búsquedas/ Ventana de entradas

4. Tipos de búsquedas: Búsqueda por lema o sublema/ Búsqueda por lengua / Búsqueda por documentación / Búsqueda por transmisión/ Búsqueda por étimo / Búsqueda por significado / Búsqueda abierta/ Búsqueda múltiple
5. Consulta de abreviaturas e indicaciones bibliográficas. Abreviaturas /Indicaciones bibliográficas
6. Desplazamiento dentro de las entradas
7. Saltos hipertextuales
8. Índice de botones
 
 

 
 

Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana, núm. 17

Lletres Asturianes, número 107, Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana.
Novembre de 2012.
Inclou els articles següents:
 

–        Alda Rossebastiano, Elena Papa. La onomástica en la Universidad de Turín
        Ana Isabel Boullón. Cuestións de onomástica galega e asturiana: semellanzas e contrastes nos apelidos
        Xosé Lluis García Arias. Documentación y toponimia ástur
        Stefan Rushtaller. Toponimia comparativa. Afinidades léxicas y motivacionales entre la toponimia asturiana y la andaluza
        José A. Álvarez Castrillón. Toponimia medieval del concejo de Llanes en los documentos del monasterio de San Salvador de Celoriu
        Próspero Morán López, Naciu Galán y González. La toponimia asturiana nos medios de comunicación: situación y perspeutives
        Pedro Gómez Turiel. Algunos antecedentes del concepto de leonés de Menéndez Pidal
        María Rodríguez Fernández. «Y moza tan galana, como ñunca lo fue denguna xana»: la representación de la belleza femenina na poesía asturiana de los sieglos XVII y XVIII
        Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz, Joaquín Fernández García. Remedios d’orixe humanu na melecina popular asturiana (usu real y simbólicu)
        Reseñes bibliográfiques
        Notes y anuncies
        Llibrería Asturiana
 
 
 
Descarregueu-vos la revista completa en PDF:
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Lletres107.pdf

 

Bibliographie linguistique (1987-2007) de l’occitan médiéval et moderne

De Kathryn Klingebiel. Turnhout (Bèlgica): Brepols, 2012. Pàgines: 544. Preu: 80 €. L’autora és professora de filologia Romànica a la Universitat de Hawaii, especialitzada en història de la llengua francesa I literatura francesa antiga.
Conté, entre llibres i articles, 1205 títols sobre onomàstica que sota el títol de “Onomastique occitane depuis 1980” divideix en:
 
        “Onomastique littéraire medieval” (pàgines 331-332) amb 31 títols
        “Onomastique littéraire moderne” (pàgines 333) amb 5 títols
        “Onomastique générale” (pàgines 333-351) amb 287 títols
        “Gascogne” (pàgines 352-362) amb 237 títols
        “Val d’Aran” (pàgines 362-363) amb 8 títols
        “Languedoc” (pàgines 363-376) amb 208 títols
        “Provence” (pàgines 376-382) amb 111 títols
        “Nice et Pays limitrophes” (pàgines 382-383) amb 15 títols
        “Nord occitan et régions limitrophes” (pàgines 383-384) 16 títols
        “Nord occitan: Limousin, Périgord” (pàgines 385-392) amb 132 títols
        “Auvergne” (pàgines 393-397) amb 74 títols
        “Nord occitan: occitan alpin” (pàgines 397-401) amb 42 títols
        “Catalogne-Nord d’Espagne-Pays Basque (pàg. 401-403) amb 39 títols

L’autora ha consultat el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica. Ha escrit també “Onomastique des troubadours : prolégomènes à une nouvelle approche”. In Onomastique et patrimoine, éd. Gérard Taverdet. Actes du XIIe Colloque biennal de la Société française d’onomastique (Le Teich,2003). Dijon: Université de Bourgogne & Association Bourguignonne d’Etudes Linguistiques et Littéraires, 2004 (372 p.), p. 113-122.
 
 

 
 
 
 

El rol de les llengües dels alumnes a l’escola

      De Carme Junyent. Barcelona: Horsori editorial, 2012. Col·lecció Manuals; 20.
«En els darrers anys, la diversitat lingüística al nostre país s’ha enriquit amb centenars de llengües vingudes d’arreu del món. Aquest canvi del nostre paisatge lingüístic planteja nous reptes…».
 
Apartats del llibre: Els conceptes de llengua i de diversitat lingüística; De com poden ser les llengües; Els vincles històrics de les llengües; Les llengües com a vincle; Les llengües com a representació; Petit diccionari de llengües del món; Apunts de literatura universal; Les llengües i les altres matèries. Dins de les activitats, els apèndix 6 i 7 estan dedicats als topònims i etnònims (per llengua i ordre alfabètic).
 
 

Urumeako zilegimendietako toponimia

   (Toponimia de los montes francos del Urumea), de Luis Mari Zaldua (tesi doctoral).
Anàlisi de la toponímia dels Montes Francos del Urumea, en els termes municipals de Donostia, Hernani i Urnieta. Descarregueu-vos el text i els mapes d’aquesta publicació (només en èuscar).

Name and naming: Synchronic and Diachronic Perspectives

Editat per Oliviu Felecan. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.
Analitza els noms i el fet de nomenar en sentit intercultural, tant des d’un punt de vista sincrònic com diacrònic.
Consulteu una mostra del llibre descarregant-vos el PDF: http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-3752-1-sample.pdf.
Hi trobareu els continguts següents:  


PART ONE: THEORY OF NAMES
    Denominational Differences in the Romanian Rendering of Greekand Latin-Origin Proper Names in Ecclesiastical Literature: A Translation Theory Perspective, Octavian Gordon
    Appellativisation and Proprialisation: The Gateways between the Appellative and Proprial Spheres of Language, Milan Harvalík
    Pragmatics and Anthroponymy: Theoretical Considerations Regarding the System of Designating Terms in Contemporary Romanian, Margareta Manu Magda

PART TWO: ANTHROPONOMASTICS
Section One: Anthroponyms: A Diachronic Perspective (Forenames and Surnames)
    Avra(ha)m and Šara(i): Infertility Overcome by a Linguistic Redox, Davide Astori
 A Sociology of First Names in the Late Middle Ages, Pierre-Henri Billy
  On the Adaptation of Names of Romance Origin (Spanish, French, Occitan, Italian) into Valencian Catalan, Emili Casanova
   The Double System of Descent Groups and Surname Adaptations in a Francoprovençal/ French Diglossic Situation, Jérémie Delorme
    Dame Catherine, Allix la Barbiere and La Femme le Grant Jehan du Pasquier: Naming Women in Accounting Records at the End of the Middle Ages, Aude Wirth-Jaillard
Section Two: Anthroponyms: A Synchronic Perspective (Forenames and Surnames)
    Onomastics and the Internationally-Minded Generations of Baia Mare, Minodora Barbul
    The Dynamics of Forenames in the Anthroponymy of Baia Mare, Nicolae Felecan
    Conformity and Nonconformity in Gypsy Names, Oliviu Felecan
    The Right to a Good Name: Muslim and Xhosa Children, Bertie Neethling
   Ethnolinguistic Adoption, Adaptation and Migration: The Example of Family Names from Baia Mare (and the Surrounding Areas) and Maramureş, Romania, Rodica-Cristina Ţurcanu
Section Three: Unconventional Anthroponyms (Nicknames, Bynames, Hypocoristics)
    The Dynamics of Generic Terms used to Designate Women in the Contemporary Romanian Show Business, Daiana Felecan
    Political Anthroponyms in French Mass Media, Georgeta Rus
    Hypocoristics among Young People in Germany: Methodical Problems and Corpus Analysis, Bernd Spillner
    Diachronic Classification of Bynames given by Adults, and Bynames given by Young People, Willy Van Langendonck
Section Four: Literary Onomastics
   Stylistic Aspects of Proper Names in Old Romanian Writings, Gh. Chivu
    The Art of Names in Pascal Quignard’s Literary Work, Nicoleta Cîmpian
   Literary Onomastics within Postmodern Fragmentation , Carmen Dărăbuş
    Good Names and Bad Names: The Axiological Aspect of Literary Proper Names— A Cognitive Approach , Anna Fornalczyk and Aleksandra Biela-Wołońciej
    Esoteric Meanings of Names in the Prose of Mircea Eliade, Gheorghe Glodeanu
    Hibernian Choices: The Politics of Naming in Flann O’Brien’s At Swim-Two-Birds, Adrian Oţoiu
    Name Quest, Identity Quest with Patrick Modiano, Marcela Oţoiu
    The Sense of Intention in the Pagan Anthroponyms of The Song of Roland, Thierry Ponchon
    Names and References in Shakespeare’s The Taming of the Shrew, Grant W. Smith

PART THREE: TOPONOMASTICS
    And the River Flows: The Presence of Latin amnis in Italian Place Names, Maria Giovanna Arcamone
    The Change of Names in 20th Century Romanian Toponymy, Domniţa Tomescu
    French Odonymy with a Link to Rumania: Naming Motivations of Political Origin, Michel A. Rateau
    The Translation of Official Country Names into Romanian, Ioana Vintilă-Rădulescu

PART FOUR: NAMES IN SOCIETY
    On Brands and Branding in the Romanian Space, Alina Bugheşiu
    Anthroponyms in the Names of Firms in Sighetu Marmaţiei, Adelina Emilia Mihali
    Proper Names of Perfumes, Mihaela Munteanu Siserman
    The Use of Proper Names in Early Finnish Newspaper Advertisements, Paula Sjöblom
 

 

 

Back To Top