Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566): cartografia i geohistòria

Francesc Torres i Vicenç M. Rosselló [edició: Vicent Olmos]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Universitat de València, 2012. Publicacions generals. Pàg.: 240. Preu: 24,50 €.
 
«El present llibre, fruit de l’assidu escorcoll de l’arxiver Francesc Torres i de l’afany cartogràfic del professor Vicenç M. Rosselló, és el testimoni del problema secular de la frontera entre Aragó i Castella. Conté l’estudi topogràfic i jurídic des dels àrabs fins el segle XVI de Jeroni Munyós. Aquest matemàtic, geògraf, enginyer i lingüista valencià, va elaborar els mapes que serviran als futurs investigadors en la recerca històrica». Font: IEC
 

Moros, jueus i cristians en terra catalana. Memòria del nostre passat

De Dolors Bramon. Lleida: Pagès editors, 2013. Del pròleg de l’autora:

«[…] l’entrada de musulmans a Hispània i del que aquest fet va suposar per la futura Catalunya, de com va reaccionar la població autòctona davant de l’invasor, de quins van ser els seus trets característics […] i de com va anar finalitzant el domini islàmic davant d’un avenç cristià que, a partir de l’expansió comtal, ja podríem qualificar de català».

A l’apartat La influència del nostre passat islàmic trobareu:

Els manlleus de l’àrab o arabismes a la llengua catalana

Els camins de les paraules
Els seu origen
El seu paper transmissor
Els canvis semàntics
Principals característiques dels arabismes del català

L’onomàstica catalana d’origen àrab
La toponímia
Els topònims catalans provinents d’antropònims
L’antroponímia
L’adaptació a l’àrab dels topònims antics

Refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradición oral

Per José Luis Aliaga. Saragossa: Gara d’Edizions, 2012. Col·lecció: Ainas. Pàgines: 208. Preu: 20 €.
«Este volumen atesora una pequeña joya de la cultura aragonesa que permite adentrarse en los modos de vida del Aragón tradicional y rural, ahora en trance de completa desaparición, aquilatados en magníficas piezas verbales de sabiduría popular (refranes, sobre todo, pero también un buen puñado de frases y modismos).«
»Todos los refranes que integran este volumen (así como los modismos y frases que lo cierran) forman parte de la tradición literaria oral de Aragón. Y presentan, además, otra singularidad: son un eco genuino del pasado, ya que fueron oídos y anotados hace más de un siglo en el Alto Aragón y, en particular, en la Ribagorza y en La Litera. Su compilador fue Benito Coll y Altabás (Binéfar , 1858-1930), un aragonés excepcional cuyos méritos filológicos han sido puestos de relieve ya en fechas muy recientes» Font: Gara d’Edizions.

Revista de Filoloxía Asturiana, Anuario universitariu d’estudios linguísticos y lliterarios asturianos y románicos

Volum 11, número 11-12 (2012). Edita: Grupu d’Investigación Seminariu de Filoloxia Asturiana. Universidá d’Uviéu.
Consulteu els continguts.
Sobre toponímia hi trobareu:
El topónimo asturiano La Bordinga, un límite de los suevos, per Martín Sevilla Rodríguez. Resum: El topónimu asturianu La Bordinga deberíase a falantes suevos en noroeste de la Península Ibérica. A l’apartat Notes.
Alberto González Rodríguez. La toponimia del valle del Nansa y Peñarrubia (Cantabria), per Fernando Álvarez Balbuena. A ressenyes.

Names. A journal of Onomastics (volum 61)

Names. A journal of Onomastics. Journal of the month January 2013. La revista de l’American Name Society. Volum 61, 2013. Preu: 49 $.
Vegeu-ne el contingut i premeu el títol per llegir el resum:
Editorial, pp. 1-2(2). Nuessel, Frank 
Sixty Years of NAMES: A Journal of Onomastics, pp. 3-7(5). Nuessel, Frank
A Question of Faith: An Investigation of Suggested Racial Ethnonyms for Enumerating US American Residents of Muslim, Middle Eastern, and/or Arab Descent on the US Census, pp. 8-20(13). Nick, I M.
Imperial Names for `Practical Cats’: Establishing a Distinctly British Pride in Old Possum’s Book of Practical Cats, pp. 21-32(12), Robbins, Dorothy Dodge
A Pragmatic-Cognitive Approach to Brand Names: A Case Study of Rioja Wine Brands, pp. 33-46(14), Hernández, Lorena Pérez
The QWERTY Effect Does Not Extend to Birth Names, pp. 47-52(6), Thogmartin, Wayne
Award for Best Article in NAMES: A Journal of Onomastics 2012, pp. 53-54(2), Nuessel, Frank
Reviews, pp. 55-61(7)
 

 

Back To Top