skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Terres, pedres i paraules. El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecnicocientífic

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha publicat en línia les actes de la jornada «Terres, pedres i paraules. El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecnicocientífic» (València, 2014), essent el número 17 de la col·lecció Actes.

El llibre és disponible en format pdf al web de l’AVL, on també podeu comprar-lo en CD-ROM.

Estudi lingüístic de la toponímia rural d’Onda, de M. Teresa Àlvaro

El topònim, el nom del lloc, és un patrimoni lingüistic i cultural de gran riquesa. Aquest llibre de M. Teresa Àlvaro analitza l’origen, la motivació i la significació dels topònims rurals d’Onda. Buscar les raons d’aparició i creació del topònim, relacionar el significat, la situació, les característiques, l’etimologia i interpretar la motivació, són els aspectes que estudia aquesta obra.

Edita: Universitat Jaume I
Estudis Filològics, 33 (2014)
ISBN: 978-84-15443-54-4
15 x 21 cm, 221 p.

On comprar-lo: http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?id_art=1398&lg=CA

Actes de la VIII Jornada d’Onomàstica. Vinaròs, 2014

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua acaba de publicar les actes de la VIII Jornada d’Onomàstica. Vinarós, 2014. L’edicó electrònica és d’accés obert al seu web, encara que també es pot adquirir en format CD per 6,60€.

Col·lecció: Actes
Núm.: 14
Data d’edició: 2015
Descripció física: llibre CD (210 p.); 15 x 18,4 cm
ISBN: 978-84-482-5985-3
Preu: 6,60 €

Descarregar “Actes de la VIII Jornada d’Onomàstica. Vinaròs, 2014” en format PDF

Quan la terra promesa era al Sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII

Alexandra Capdevila Muntadas

Mentre la França de Lluís XIII i Lluís XIV maldava per esdevenir una superpotència europea, molts dels seus súbdits es desplaçaven cap al sud a la recerca d’unes millors condicions de vida. El present llibre se centra en l’estudi d’aquest moviment migratori al Maresme durant els segles xvi i xvii i presta especial atenció a la distribució i l’arrelament d’aquests immigrants a l’interior de la comarca, a la seva procedència geogràfica, a les causes d’aquests moviments migratoris, a la seva inserció professional a la comunitat d’acollida, a les seves xarxes de sociabilitat, així com a les raons per les quals uns van esdevenir immigrants temporers i uns altres van acabar arrelant i integrant-se al territori. Un moviment migratori que, tot i formar part del nostre passat, és ben visible actualment gràcies a la participació de molts d’aquests nouvinguts en les obres de construcció i ampliació de molts temples parroquials i a la pervivència d’alguns dels seus cognoms en els llinatges actuals de la comarca. En són un exemple Auriñach, Badia, Campllonch, Dardenyà, Fita, Millet, Maristany o Rosés.

Premi Iluro 2013
Més informació: http://www.premiluro.cat/events/premi-iluro-2013/

L’AVL aprova el manual sobre Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb plenes competències en matèria de toponímia i onomàstica en tot el territori valencià, ha aprovat el volum núm. 3 de la col·lecció “Manuals”, amb el títol Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana, en el qual s’assenyalen les pautes seguides per esta institució en la normalització de topònims i es marquen les bases amb què els responsables de les diferents administracions podran prendre decisions de manera uniforme, amb l’objectiu comú de salvaguardar el valor de patrimoni cultural de la toponímia.
Este manual és el resultat de l’esforç i el treball científic de molts estudiosos de l’onomàstica, així com de l’experiència diària dels tècnics, traductors, geògrafs, cartògrafs i lingüistes de conselleries, ajuntaments, diputacions, mancomunitats, universitats i de l’Institut Cartogràfic Valencià, que amb les seues aportacions han contribuït a fer realitat esta nova publicació de l’ens normatiu del valencià.

L’obra està dividida en sis parts: marc legal; criteris de normalització de topònims; criteris d’escriptura, traducció i retolació; toponímia urbana; glossari de termes genèrics de l’espai físic i classificació dels topònims, i la forma valenciana dels topònims. La part final del manual conclou amb tres apèndixs: una llista d’abreviatures toponímiques, un model de reglament municipal i un índex per matèries i paraules per a facilitar-ne la recerca ràpida dels usuaris.

Una vegada editat, es distribuirà a tots els ajuntaments, universitats, editorials, servicis d’assessorament d’empreses i institucions. L’AVL pretén ajudar els seus usuaris a confegir una toponímia coherent i homogènia. La toponímia valenciana és un dels patrimonis històrics que cal salvaguardar com a testimoni de la nostra identitat i de la nostra manera de relacionar-nos amb el món.

Disponible en línea a: http://www.avl.gva.es/publicacions/Col-lecci—Manuals-/Criteris-per-a-la-fixaci–de-la-topon-mia-valenciana

Back To Top