skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’Estralla

Des de l’any 2018, les monografies de la Societat d’Onomàstica es publiquen en la col·lecció L’Estralla. Aquesta col·lecció pròpia és un projecte llargament anhelat a través del qual la Societat vol seguir executant un dels seus objectius estatutaris: l’edició d’obres monogràfiques dedicades a l’estudi onomàstic. Aquesta línia d’acció vol contribuir a eixamplar la migrada oferta que fins al moment present es detecta en matèria onomàstica en el mercat editorial, tot mantenint la ferma convicció de la rellevància cultural que suposa la difusió, en el sentit més ampli i més profund possible, dels treballs, els estudis i les recerques relacionades amb l’univers dels noms propis.

Si esteu interessats en publicar-hi un treball onomàstic ens podeu escriure a info@onomastica.cat i la Comissió de Publicacions avaluarà la seva idoneïtat per a la publicació.

Mirades sobre Emili Casanova en el seu 65è aniversari

Edició a cura de José Enrique Gargallo i Mar Batlle
2021, 85p. L’Estralla, 8

Edició electrònica d’accès obert: Mirades sobre Emili Casanova

Taula

José Enrique Gargallo i Mar Batlle, El nostre Emili Casanova (a manera de presentació), p. 7
Joseph Gulsoy, Carta a Emili Casanova, p. 9
Maite Mollà, Emili Casanova: professor, acadèmic i amic, p. 11
Aigües Vives Pérez, Creuar-se en la vida amb una persona com Emili, p. 19
Jesús Bernat Agut, L’amor per la terra…, i per la gespa, p. 23
Vicenç Maria Rosselló i Verger, Emili Casanova, artífex del Mestratge en Toponímia, p. 27
Enric Ribes Marí, Emili Casanova, l’optimisme pragmàtic, p. 31
Joan Anton Rabella, Emili Casanova, activista onomàstic, p. 35
Joan Tort i Donada, Emili Casanova i la internacionalització de l’onomàstica catalana, p. 41
Philip D. Rasico, Emili Casanova i l’Onomasticon Cataloniae, p. 45
Maria-Reina Bastardas, Ana Mª Cano González i Jean Germain, Emili Casanova i l’antroponímia romànica, p. 49
Joaquim Martí Mestre, Emili Casanova, estudiós de la gramàtica històrica catalana, p. 53
Vicent F. Garcia Perales, Incursions filològiques i humanes amb el mestre Casanova, p.61
Imma Descals Camarasa, Emili Casanova, el lingüista apassionat de la Vall d’Albaida, p. 71
Joan Veny, La vocació dialectològica d’Emili Casanova, p. 81

 

 

Els noms de lloc del terme municipal de Santa Maria de Merlès

Edició a cura de Ventura Castellvell i Joan Anton Rabella
2020, 65p. L’Estralla, 5
ISBN: 978-84-09-20497-7

Edició electrònica d’accès obert:Els noms de lloc del terme municipal de Santa Maria de Merlès

Taula
Presentació. Ventura Castellvell i Joan Anton Rabella, p. 7

Els noms de lloc del terme municipal
de Santa Maria de Merlès

Preliminar, p. 9
La comarca, p. 13
Termes municipals que formen la comarca del Berguedà, p. 13
Comarca natural, p. 13
Clima, p. 14
Economia, p. 16
El poblament, p. 16
Les comunicacions, p. 17
Els noms de lloc de Santa Maria de Merlès, p. 18
Els nuclis de població, p. 18
Les muntanyes, els fragments de muntanyes, p. 19
Passos i colls, p. 22
Carenes, cingles, roques, p. 25
Les deveses, p. 30
Les costes, p. 31
Les saleres, p. 31
Els boscos, p. 31
Les solanes, p. 32
Les obagues, p. 32
Les comes, p. 33
Les planes, p. 33
Les balmes, p. 35
Arbres característics, p. 36
Els saltants, p. 36
Els camps, p. 37
Les hortes, p. 38
Les vinyes, p.39
Els reguers, p. 39
Els quintars, p. 40
Les boïgues, p. 40
Els restobles, els ramassans, p. 41
Els racons, p. 41
Els clots, p. 42
Les corrents d’aigua, p. 44
Les basses, p. 47
Les fonts, p. 48
Les palanques, els ponts, p. 49
Els molins, p. 50
Els forns, p. 51
Ermites i esglésies, p. 52
Els hostals, p. 53
Les cases, p. 53
Fonts d’informació, p. 63

Mapa de toponímia del terme municipal 65

 

Amb la col·laboració de 

Amb el suport de

                  

 

Els noms de lloc de les Valls de Boí 

Edició a cura de  Joan Anton Rabella i Ventura Castellvell
2020, 81p. L’Estralla, 4
ISBN: 978-84-09-20496-0

Edició electrònica d’accès obert: Els noms de lloc de les Valls de Boí

Taula

Presentació. Joan Anton Rabella i Ventura Castellvell, p. 7

Els noms de lloc de les Valls de Boí

Preliminar, p. 11

I. La gran comarca, p. 13
Clima, p. 14
Comarca de Ribagorça, p. 14
Paisatge, p. 16
El poblament antic, p. 17
Economia, p. 17
El poblament, p. 19
Les comunicacions, p. 20

II. Els topònims de les Valls de Boí, p. 20
Les contrades locals, p. 22
Les muntanyes, p. 24
Els ports, els passos, p. 26
Les collades, p. 27
Els tucs, p. 29
Les agulles, els bonys, p. 30
Les puntes, els castells de roques, les roques, p. 32
Els pics, p 33
Els caps de serra, els puigs, p. 35
Els tossals, els serrats, p.36
Les comes, les pales, p. 38
Els feixants, els obacs, p. 39
Les solanes, les prades, p. 40
Les planes, p. 41
Els boscos, p. 42
Els fragments de muntanyes, p. 44
Les partides de terra, p. 48
Els rius, p. 53
Les fonts, p. 54
El riu de Sant Nicolau, p. 57
El riu de Taüll, p. 61
El Flum de Tor, p. 63
Els ravals habitats, p. 70
Els camins, p. 70
Les palanques, p. 72
Les ermites, p. 72
Les bordes d’habitació temporera, p. 73
Els refugis, p. 73
Residències, p. 74
Els llocs habitats, p. 74
Les pletes, p. 75
Els coberts, p. 75
Les places, p. 75

Fonts d’informació, p. 77

Mapes d’orografia i d’hidrografia, p. 79

 

Amb la col·laboració de 

Amb el suport de

                  

 

 


Noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica

Edició de Jesús Bernat & Ferran Guardiola
2019, 407 p.
L’Estralla, 3
ISBN: 978-84-09-08282-7

Edició electrònica d’accés obert

 

Taula

Presentació, p. 29

Estudis onomàstics sobre les terres de Penyagolosa

José Bellés Barreda & Manolo Vidal Barreda, Toponímia de la Torre d’en Besora, p. 13
Andreu Beltran Zaragozà, Topònims de la demarcació del Castell de Culla al segle XIII, p. 27
Jesús Bernat Agut, Els miradors toponímics, p. 47
Ventura Castellvell Díez, Antroponímia de Xodos segons un padró del Bisbat de Tortosa de 1817, p. 59
José Castillo Gil, Endònims amprats: el préstamo toponímico en la Peñagolosa de habla valenciana, p. 8
Joan Ferreres i Nos, Onomàstica d’Atzeneta del segle XVII, p. 101
José Enrique Gargallo Gil, Formacions diminutives en la toponímia de l’Alt Millars, p. 121
Lluís Gimeno Betí, Toponímia diversa: la documentació del Mestre de Montesa, p. 141
Ferran Guardiola Noguera, Excursionisme i toponímia en A peu per l’Alt Maestrat de J. M. Espinàs, p. 163
Antoni Jaquemot Ballarín, Xodos, Taga i Falcó, p. 185
Josep Meseguer-Carbó, La toponímia urbana no oficial d’Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabella del Maestrat i Xodos, p. 189
Vicent Pitarch i Almela, De camí, a la recerca dels mots, p. 223
Josep Miquel Ribés Pallarés, Toponímia de Costur als protocols notarials d’Agustín i Jorge Garcés (1737-1794), p. 239
Enric Roncero Ventura, Topònims fronterers al massís de Penyagolosa, p. 257
Honorat Ros Pardo, Zootopònims de les comarques del nord del País Valencià, p. 261
Vicenç M. Rosselló i Verger, Fredes i Penyagolosa: reflexions sobre una sèrie de mapes excursionistes, p. 291
Vicent Royo Pérez, De Penyagolosa al Sénia. La toponímia àrab a les comarques històriques del Maestrat i els Ports, p. 299
Josep Lluís Viciano Agramunt, Unes notes a la toponímia de Penyagolosa, p. 315

Altres estudis onomàstics

Àngela Buj Alfara, Jardins ignorats, de Trinitari Fabregat Chimeno. Una excursió toponímica, p. 325
Jordi Buxonat Abellán, Correcció, actualització i enriquiment de la cartografia i la toponímia de la serra de Cardó i zones contigües, p. 347
Xavier Planas Batlle, Joan Tort Donada & Jordi Corominas Dulcet, Reciprocitats entre la toponímia i la geologia en el reconeixement del territori, p. 365
Assumpció Rehues Estivill, Sobre formes, funcions i noms de roques del massís de Montserrat i del terme del Bruc, p. 381

Documentació

Jesús Bernat, Ferran Guardiola & Josep Miquel Ribés, Bibliografia onomàstica de les terres de la Setena de Culla i l’Alcalatén. Monografies, articles i cartografia, p. 401

 

Amb el suport de
                             

 


Onomàstica de la Selva del Camp

Glòria Murgadas, Montserrat Soronellas i Marta Cañellas
2019, 627 p.
L’Estralla, 2
ISBN: 978-84-09-09594-0

Edició electrònica d’accés obert

 

Taula

Presentació, per Jordi Vinyals, p. 9
Pròleg, per Pere Navarro, p. 11
Mots inicials, per Josep Iglésies i Fort, p. 21
Introducció, p. 23
Justificació, p. 23
Els estudis onomàstics, p. 24
Trets dialectals de la Selva del Camp, p. 25
La Selva del Camp. El topònim, p. 27
Gestació del treball, p. 29
Metodologia, p. 34
L’inventari onomàstic, p. 36
Els informants orals, p. 39
Apunts sobre l’estudi, p. 42
Topònims, p. 42
Antropònims, p. 43
Renoms, p. 43
Cognoms, p. 44
Fonts documentals, p. 44
Arxius consultats, p. 44
Descripció de les fonts utilitzades, p. 44
Abreviatures emprades a l’inventari, p. 47
Informació d’arxiu i bibliogràfica, p. 47
Identificació dels informants en el text, p. 48
Bibliografia, p. 50
Llista de noms, p. 55
Llista temàtica dels topònims, p. 581
Plànols de la Selva del Camp, p. 613

 

Amb el suport de

                                  

Amb la col·laboració de 


Noms de lloc i de persona del Camp de Tarragona i altres estudis d’onomàstica

Edició d’Òscar Bagur, Pere Navarro & Joan Tort
2018, 398 p.
L’Estralla, 1
ISBN: 978-84-09-08282-7

Edició electrònica d’accés obert

 

Taula

Presentació, p. 7

Estudis onomàstics sobre el Camp de Tarragona i comarques veïnes

Margarida Aritzeta, Constants i criteris en la l’onomàstica de ficció de Narcís Oller, p. 11-37
Gener Aymamí & Jordi de Valles, Les coves i els avencs de l’Alt Camp, p. 39-50
Edgar Batet Bargalló, Els noms de les partides, els hidrònims i les vies de comunicació del terme de Puigpelat, p. 51-57
Jesús Bernat Agut & Àngela Buj Alfara, “Lingüistes pel carrer” a l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades, p. 59-73
Vicenç Carbonell Virella, Noms de lloc esotèrics i divins de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades, p. 75-96
Miquel Salvadó Jassans, Els noms de Valls segons el Llibre de testaments del 1306-1307, p. 97-108
Miquel Salvadó Jassans, Tres topònims forans, p. 109-113
Ramon Marrugat Cuyàs, La toponímia medieval de Cabra segons el Llibre Blanch de Santes Creus, p. 115-130
Irene Massana Cogul, Hodonímia del nucli antic de la Selva del Camp, p. 131-138
Francesc Murillo Galimany & Sònia Vaquer Basora, Buidatge dels llibres d’estimes vallencs dels segles XIV i XV, p. 139-152
Pere Navarro Gómez, Onomàstica i dialectologia al Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, p. 153-253
Josep Santesmases i Ollé, Els renoms de les llistes dels pobres vila-rodonins 1911-1924, p. 255-267
Josep M. Vallès, Orígen sociològic dels renoms en un cas d’associacionisme agrari: El Sindicat Agrícola i Caixa Rural de l’Espluga de Francolí (1906-1933), p. 269-288

Altres estudis onomàstics

Santi Arbós Gabarró, Introducció a la toponímia major franquista, p. 291-305
Natàlia Carbonell & Monica Dell’Aglio, L’antroponímia: un patrimoni cultural. La Bisbal d’Empordà com a cas d’estudi, p. 307-322
Joan Anton Rabella, Aspectes metodològics sobre els reculls d’onomàstica, p. 323-336
Pau Tomé i Dessy & Joan Tort i Donada, La toponímia com a eina de singularització orogràfica. El massís de Montserrat com a cas d’estudi, p. 337-379
Sílvia Veà Vila, Visió diacrònica de l’hodonímia de Vinebre (Ribera d’Ebre), p. 381-398

 

Amb el suport de

                        


 

Back To Top