skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Butlletí Interior

El Butlletí Interior de la Societat, de difusió limitada als socis, es va publicar amb una freqüència mitjana de quatre números per any. Era obert a tots els estudiosos de l’onomàstica. El nombre d’autors d’articles passa de 750, des de catedràtics i investigadors de diferents universitats fins a estudiosos locals. El Butlletí Interior, a més dels Països Catalans, és llegit a nuclis universitaris d’Espanya, França, Alemanya, Itàlia i el Canadà.

Properament tots els números del Butlletí Interior seran consultables des del web de RACO: http://www.raco.cat/index.php/BISO/index

Núm. Any Mes Tema
1 1980 V Col·loqui de Vic (1980)
2 1980 Antroponímia, toponímia i bibliografia
3 1981 Antroponímia, toponímia i bibliografia
4 1981 Col·loqui d’Andorra (1981)
5 1981 VI Col·loqui de Tortosa (1981)
6 1981 Antroponímia, toponímia i bibliografia
7 1982 Antroponímia, toponímia i bibliografia
8 1982 Antroponímia, toponímia i bibliografia
9 1982 VII Col·loqui de Palma I (1982)
10 1982 VII Col·loqui de Palma II (1982)
11 1983 Antroponímia, toponímia i bibliografia
12 1983 Antroponímia, toponímia i bibliografia
13 1983 VIII Col·loqui de Lleida (1983)
14 1983 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
15 1984 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
16 1984 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
17 1984 Setembre IX Col·loqui de Tarragona (1984)
18 1984 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
19 1985 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
20 1985 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
21 1985 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
22 1985 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
23 1986 Març X Col·loqui de València I (1985)
24 1986 Juny X Col·loqui de València II (1985)
25 1986 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
26 1986 Desembre XI Col·loqui de Maó (1986)
27 1987 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
28 1987 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
29 1987 Setembre XII Col·loqui de Sabadell (1987)
30 1987 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
31 1988 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
32 1988 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
33 1988 Setembre XIII Col·loqui de Puigcerdà (1988)
34 1988 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
35 1989 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
36 1989 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
37 1989 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
38 1989 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
39 1990 Abril Renoms d’Arenys de Mar i altres noms propis
40 1990 Juny XV Col·loqui de Reus (1990)
41 1990 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
42 1990 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
43 1991 Gener XIV Col·loqui d’Alacant I (1989)
44 1991 Març XIV Col·loqui d’Alacant II (1989)
45 1991 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
46 1991 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
47 1991 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
48 1992 Gener XVI Col·loqui de Castelló I (1991)
49 1992 Març XVI Col·loqui de Castelló II (1991)
50-51 1992 Juny-desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
52 1993 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
53 1993 Juny XVII Col·loqui de Barcelona I (1992)
54-55 1993 Setembre-desembre XVII Col·loqui de Barcelona II (1992)
56 1994 Març Índex d’autors, temàtic i de referències de l’1 al 55
57 1994 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
58 1994 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
59 1994 Desembre XVIII Col·loqui de Girona I (1993)
60 1995 Març XVIII Col·loqui de Girona II (1993)
61 1995 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
62 1995 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
63 1995 Desembre Llista de socis alfabètica i per comarques
64 1996 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
65 1996 Juny XIX Col·loqui de Fraga (1994)
66 1996 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
67 1996 Desembre XX Col·loqui de Perpinyà I (1995)
68 1996 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
69 1997 Juny XX Col·loqui de Perpinyà II (1995)
70 1997 Setembre-desembre XXI Col·loqui d’Ontinyent I (1995)
71 1997 Setembre-desembre XXI Col·loqui d’Ontinyent II (1995)
72 1998 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
73 1998 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
74 1998 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
75 1998 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
76 1999 Març XXII Col·loqui de Vilafranca del Penedès I (1996)
77 1999 Juny XXII Col·loqui de Vilafranca del Penedès II (1996)
78 1999 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
79 1999 Desembre XXIII Col·loqui d’Ulldecona I (1997)
80 2000 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
81 2000 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
82 2000 Setembre XXIII Col·loqui d’Ulldecona II (1997)
83 2000 Desembre XXIV Col·loqui d’Eivissa (1998)
84 2001 Març Homenatge a Ramon Amigó
85 2001 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
86 2001 Setembre XXV Col·loqui de Sagunt I (1999)
87 2001 Desembre XXV Col·loqui de Sagunt II (1999)
88 2002 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
89 2002 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
90 2002 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
91 2002 Desembre Índexs generals del butlletins dels números I a 90
92 2003 Març XXVI Col·loqui de Lleida I (1999)
93 2003 Juny XXVI Col·loqui de Lleida II (1999)
94 2003 Setembre XXIX Col·loqui de Teulada I (2002)
95 2003 Desembre XXIX Col·loqui de Teulada II (2002)
96 2004 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
97 2004 Juny Antroponímia, toponímia i bibliografia
98-99 2004 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
100 2006 Març Antroponímia, toponímia i bibliografia
101 2006 Juny XXVII Col·loqui de Manresa I (2001)
102 2006 Setembre XXVII Col·loqui de Manresa II (2001)
103 2006 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
104-105 2007 Març-juny XXVIII Col·loqui de Maó i Ciutadella (2002)
106-107 2007 Setembre-desembre Homenatge a Andreu Romà
108-109 2008 Juny-setembre XXXII Col·loqui d’Algemesí (2005)
110 2008 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
111 2008 Desembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
112-113 2009 Març-Juny XXXIV Col·loqui de València
114 2009 Setembre Antroponímia, toponímia i bibliografia
115 2009 Desembre XXXI Col·loqui de Barcelona
116 2010 Març XXXIII Col·loqui de Montblanc
117-118 2010 Juny-setembre De noms i de llocs. Miscel·lània en homenatge a Albert Manent i Segimon
119 2010 Desembre XXXVI Col·loqui de les Borges Blanques
120 2011 Gener-abril XXXV Col·loqui a l’Alguer
121-122 2011 Maig-desembre I Jornada d’Onomàstica (Lloret de Mar, 2010)
123 2012 Gener-abril Antroponímia, toponímia i bibliografia
Back To Top