Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

La Societat d’Onomàstica

Presentació i objectius

La Societat d’Onomàstica fou fundada l’any 1980 pel doctor Enric Moreu-Rey juntament amb diversos professors universitaris i estudiosos locals, especialment del Camp de Tarragona. Té personalitat jurídica pròpia i és inscrita des del dia 2 d’octubre del 1980 en el Registre Provincial d’Associacions de Barcelona, secció 1a, amb el número 4836. El domicili social és al carrer de la Diputació, 276, principal, 08009, Barcelona.

L’any 2005 la Societat d’Onomàstica (SdO) va signar un conveni de col·laboració (núm. 990) amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per a la potenciació de l’onomàstica. L’objectiu era augmentar el suport a les publicacions i la difusió de les activitats i estudis vinculats al món de l’onomàstica, especialment de la toponímia, per promoure’n el seu coneixement. Aquest conveni va permetre adequar les tasques de la Societat a formes actuals i productives que permetien una major difusió, amb el coneixement i l’assessorament de la Comissió de Toponímia de Catalunya. Aquest conveni va tenir un final sobtat el 2013 a causa de la crisi econòmica.

A partir de l’any 2016 la Societat d’Onomàstica és una entitat adherida a l’Institut d’Estudis Catalans. Des de llavors, l’adreça per rebre correu postal és preferiblement la de l’IEC (Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona).

L’àmbit d’actuació de la Societat és el de la llengua catalana i dels seus dialectes, en la situació present i en les etapes històriques precedents.

L’objecte de la Societat és, principalment, el foment de l’inventari, l’estudi i la protecció del noms propis (onomàstica), dels de persona (antroponímia) i dels de lloc (toponímia); la coordinació de les activitats dels investigadors; la publicació publicacions periòdiques i de monografies especialitzades; l’assessorament tècnic a persones i col·lectius; l’organització de col·loquis i conferències sobre els temes indicats i l’inventari de bibliografia i documentació.

Back To Top