Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

El rol de les llengües dels alumnes a l’escola

      De Carme Junyent. Barcelona: Horsori editorial, 2012. Col·lecció Manuals; 20.
«En els darrers anys, la diversitat lingüística al nostre país s’ha enriquit amb centenars de llengües vingudes d’arreu del món. Aquest canvi del nostre paisatge lingüístic planteja nous reptes…».
 
Apartats del llibre: Els conceptes de llengua i de diversitat lingüística; De com poden ser les llengües; Els vincles històrics de les llengües; Les llengües com a vincle; Les llengües com a representació; Petit diccionari de llengües del món; Apunts de literatura universal; Les llengües i les altres matèries. Dins de les activitats, els apèndix 6 i 7 estan dedicats als topònims i etnònims (per llengua i ordre alfabètic).
 
 

Back To Top