Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’exposició “La Mar de Llengües. Parlar a la Mediterrània” és a Internet

LinguaMón. Casa de les llengües ha penjat a Internet la seva exposició “La Mar de Llengües. Parlar a la Mediterrània“, on s’hi pot descobrir la varietat de llengües que es parlen a la Mediterrània, i on hi trobareu mapes, jocs i curiositats lingüístiques de les zones litorals molt ben elaborats i amb un format molt atractiu. S’hi inclouen vint-i-quatre llengües, independentment de el territori correspon a les fronteres estatals, de la seva oficialitat i del nombre de parlants.
http://www15.gencat.cat/marllengues/AppPHP/
 
 
 
 

La Universitat de València prepara un postgrau en Toponímia per al curs 2010-2011

Les facultats de Geografia i de Filologia Catalana, amb el patrocini de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, estan preparant un postgrau en Toponímia per al curs 2010-2011.
El postgrau constarà de 250 hores, començarà a principis d’octubre i finalitzarà a finals del mes de juny. Les sessions estan programades pels divendres a la tarda i els matins de dissabte.
Properament us informarem sobre el programa complet i les inscripcions.
 

 

Registrats els nous estatuts de la Societat d’Onomàstica

Atesa la sol·licitud que el mes de juliol d’enguany la Societat d’Onomàstica va presentar al Ministeri de l’Interior per a la modificació dels seus estatuts (que van ser aprovats en reunió de Junta Directiva i Assemblea Extraordinària el passat 10 de juliol), el Ministeri resol inscriure l’esmentada modificació dels estatuts i dipositar-ne la documentació preceptiva en el Registre Nacional d’Associacions a data de 28 d’octubre de 2009.

Queden, per tant, aprovats i registrats els nous estatuts de la SdO i el seu reglament intern, que trobareu a la secció La SdO d’aquesta pàgina web.

Convocatòria de comunicacions per al núm. 45 de la revista ONOMA

L’International Council of Onomastics Sciences (ICOS) fa una convocatòria de comunicacions per al número 45 de la revista “ONOMA”. El tema proposat és “The History and Significance of Onomastics in Diachrony and Synchrony”. Les editores d’aquest volum seran Maria Arcamone (Universitat de Pisa, Itàlia) i Martina Spitz (Universitat de Lió, França).
El resum ha de tenir entre 10 i 15 línies i s’ha d’enviar abans del 15 de febrer de 2010 a arcamone@ling.unipi.it o bé a pitz@univ-lyon3.fr.
L’acceptació dels articles es comunicarà abans de 28 de febrer. Els articles han de tenir un màxim de 20 pàgines i s’han de trametre abans del 31 d’agost. Cal que estiguin escrits en anglès, francès o alemany.

L’Avantprojecte de llei de l’aranès, sotmès a informació pública, conté un capítol sobre Onomàstica

L’Avantprojecte de llei de l’aranès se sotmet a informació pública (Edicte publicat al DOGC núm. 5512, de 24/11/2009) i després serà sotmès a l’aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya. El període d’informació pública acaba el 12 de desembre de 2009.
L’objecte de la llei és la protecció de l’aranès, el foment del seu ús, difusió i coneixement i la regulació del seu ús oficial.
En el Capítol III, sobre Onomàstica, s’hi inclouen dos articles: l’art. 11 sobre Toponímia, i l’art. 12, sobre antroponímia.
 
Article 11. Toponímia
1.Els topònims de l’Aran tenen com a única forma oficial l’aranesa.
2. El Conselh Generau és membre nat dels organismes competents en matèria de toponímia a Catalunya.

3. La determinació de la denominació dels municipis aranesos es regeix per la legislació de règim local, que ha de preveure la participació del Conselh Generau en els procediments corresponents.
4. La determinació del nom de les vies urbanes i dels nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments aranesos. El Conselh Generau ha de participar en els procediments relatius a la determinació de les noms de les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per l’Aran.
 
Article 12. Antroponímia
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a utilitzar la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms.
2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, per la simple manifestació de la persona interessada, en els termes previstos per la legislació vigent.
 

El Centre d’Onomastique des Archives Nationales de París amplia el seu fons

El Centre d’Onomastique des Archives Nationales de París ha afegit al seu web el material següent:
 
la col·lecció de mapes 1/25 000e de l’IGN és a partir d’ara de lliure accés i consultable. “36 000 communes de France” (aquesta col·lecció abarca tot el territori francès).
 
trobareu la llisa de les darreres adquisicions a http://www.archives nationales. culture.gouv. fr/chan/chan/ onomastder09. pdf i les darreres obres catalogades a http://www.archives nationales. culture.gouv. fr/chan/chan/ onoder09. pdf.
 
s’han completat les sèries o col·leccions següents:
* Diccionaris: FEW, /Altfranzösisches Wörterbuch /(Tobler & Lommatzsche) , /Novum glossarium mediae latinitatis/ (Pi – Pla)
* Periòdiques: /Societat d’onomàstica – Butlleti interior/ (col·lecció al dia)
* Atles lingüístics: ALPic, t. II ; ALN, t. III ; Corse, vol. 1 & 2
* Congrés Internacional d’Onomàstica: 17è congrés (Helsinki, 1990), 20è (Saint-Jacques de Compostelle, 1999), 21e congrès (Uppsala, 2002)

– Adquisició del “Dictionnaire des toponymes de France”/ que permet cercar 1,3 milions de topònims del mapa de França 1/25 000 de l’IGN (consultable només al centre d’onomàstica).
 

Varis concellos asturians conclouen la revisió dels seus topònims tradicionals

Quaranta concellos asturians, dels setanta-vuit que hi ha, han conclòs la revisió dels seus topònims dins de la campanya Toponimia 2009 (el procés va començar el 2004); 21 començaran a fer-ho pròximament.
 
Aquest procés ha estat impulsat per la Consejería de Cultura y Turismo amb l’objectiu de recuperar la toponímia popular, difondre-la i incorporar els nous termes a la senyalització vial.

S’aprova el canvi de denominació d’Ares del Maestre per la forma valenciana d’Ares del Maestrat

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat el Decret 204/2009, de 6 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi Ares del Maestre per la forma exclusiva valenciana Ares del Maestrat (Alt Maestrat).
 
L’ajuntament va aprovar aquesta denominació en sessió de 17 de maig de 2006 i el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va acordar informar-ne faborablement en sessió del 25 de setembre de 2009.
 
Per saber-ne més, consulteu: http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/10/pdf/2009_12817.pdf
 
 

Back To Top