Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

El Concello Sarria (Lugo) normalitza la senyalització dels seus topònims

L’àrea de cultura i medi rural fa que prop de cinquanta parròquies veuran senyalitzats els seus noms de lloc seguint la forma oficial i tradicional gràcies als ajuts de la Diputació de Lugo.

Back To Top