skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’IEE concedeix les Beques d’investigació a Irene Tetteh i Neus Marí per sengles projectes toponímics

Podeu trobar la notícia a noudiari.es, d’on també és la imatge adjunta.

La nota, publicada per l’Institut d’Estudis Eivissencs, ens amplia la informació:

L’Institut d’Estudis Eivissencs concedeix les Beques d’investigació, convocades per primera vegada en febrer de 2020, als projectes de les filòlogues Irene Tetteh Morcilo i Neus Marí Planells, orientats a l’estudi de la toponímia i microtoponímia de la costa del municipi de Santa Eulària des Riu i de les parròquies de Sant Josep de sa Talaia i Sant Agustí des Vedrà, respectivament.
L’IEE pretén dinamitzar i impulsar els projectes d’investigació relacionats amb les illes Pitiüses i ha optat, en aquesta primera convocatòria, per finançar projectes destinats a l’estudi de la toponímia de la costa eivissenca.
Les investigadores continuaran la feina iniciada per Enric Ribes i Marí, doctor en filologia catalana per la Universitat de València, president de la Comissió d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans i, des de juliol de 2020, membre numerari de la Secció Filològica de l’IEC, qui dirigirà els projectes d’Irene Tetteh i de Neus Marí.
Irene Tetteh és graduada en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 2014), assessora lingüística, professora de català i traductora del polonès. L’objectiu del seu projecte d’investigació és recollir la toponímia de la costa del terme municipal de Santa Eulària des Riu “a partir del testimoni fonamental dels seus habitants i bons coneixedors de la zona i la toponímia tradicional (…) a fi que en quedi constància, i fer-ho abans que la fesomia litoral canviï més encara i que perdem la memòria del que tenim”.
Neus Marí és llicenciada en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 2009) i ha continuat la seua formació en els àmbits de la pedagogia i de l’arxivística, realitzant les pràctiques a l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. En el seu estudi de la toponímia costanera de Sant Agustí des Vedrà i Sant Josep de sa Talaia, “parlar amb els pescadors i gent de la mar, juntament amb els pagesos i propietaris antics dels terrenys (…), serà la clau d’aquesta recerca. D’aquesta manera, el compendi final de noms podrà contribuir a fixar i normalitzar el seu ús, evitant-ne així la pèrdua o la substitució”, assenyala la investigadora.
Eivissa, 6 de juliol de 2020

Revista NOMS Especial monogràfic (núm. 14 – tardor de 2020): 40è aniversari de la creació de la Societat d’Onomàstica CRIDA ALS SOCIS

Benvolgudes, benvolguts,

Enguany es compleixen 40 anys de la creació, l’octubre de 1980, de la nostra Societat. Segur que molts ho teniu present.

Amb aquest motiu, la Junta de l’entitat i l’equip de redacció de la revista de divulgació Noms han acordat dedicar un número monogràfic, que serà el 14, a aquesta commemoració. I volem que, al costat dels articles i les entrevistes de més extensió, que ja han estat encarregats, tots i cadascun dels socis tinguin l’oportunitat de dir-hi la seva, en una secció que crearem específicament per a aquest número. Pensem també que aquesta és una molt bona ocasió per a dur a terme una arreplega d’imatges que permetin a la nostra entitat disposar d’un arxiu fotogràfic propi, com més ampli millor.

Per tant, mitjançant aquest escrit, adreçat a tots els socis actuals i a antics socis, us demanem que, si ho voleu i us és possible, col·laboreu en la celebració d’aquest 40è aniversari d’una d’aquestes maneres (o de totes dues, és clar):

 1. Redactant un text breu (màxim 600 caràcters amb espais en blanc inclosos) amb un d’aquests motius, o altres de similars, lliurement:
  1. El que ha significat per a vós la pertinença a la SdO
  2. Una valoració molt breu del que han estat aquests 40 anys
  3. Un episodi o un fet concret que valgui la pena de ser reportat
  4. Una anècdota concreta que considereu significativa

Aquests textos s’han d’enviar a l’adreça electrònica revista@onomastica.cat abans del dia 6 de setembre d’enguany, en format word o compatible.

 

 1. Cercant imatges relacionades amb qualsevol moment d’aquests 40 anys (i dels immediatament precedents, des del col·loqui de la Sala de Comalats de 1973), ja sigui que les teniu en paper o en format electrònic (o en diapositiva, etc.): col·loquis, congressos i jornades; visites; excursions; recepcions; assemblees de socis; reunions de Junta o d’altra mena; presentacions; conferències; taules rodones; homenatges, etc.

  Podeu fer arribar una còpia de les fotografies en paper a l’adreça de la Societat d’Onomàstica (carrer del Carme, 47 – 08001 Barcelona) o bé, en format digital, amb la millor resolució possible, a l’adreça electrònica revista@onomastica.cat. També podeu posar-vos en contacte amb la Junta a través d’aquesta adreça si necessiteu alguna ajuda de caràcter tècnic, o si teniu algun dubte, algun comentari o alguna pregunta sobre aquestes qüestions.

 

Estem segur que entre tots plegats farem una celebració com el motiu mereix! Ens comprometem a conservar totes les imatges, i a documentar-les en la mesura que sigui possible, i a publicar tots els textos rebuts: si per la seva quantitat no tots cabessin a la revista, miraríem de fer-ne una recopilació exhaustiva a través del web de la Societat d’Onomàstica.

Rebeu d’antuvi un agraïment per la vostra col·laboració o, en tot cas, per la vostra atenció.

Salutacions cordials,
Junta directiva de la Societat d’Onomàstica / Equip de redacció de Noms

 

Barcelona, 1 de juliol de 2020

Ampliació del termini de presentació de comunicacions.

Atesa la situació sanitària dels darrers mesos, la Comissió Organitzadora ha decidit ampliar fins al dia 20 de juliol el termini per presentar comunicacions al 47è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. Onomàstica de la Conca de Tremp i la Terreta.

 

Us recordem que les propostes de comunicació per participar-hi s’han de fer arribar per correu electrònic a l’adreça de la secretaria del col·loqui:
sdo2020tremp@gmail.com

Els interessats hi han d’indicar les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica i domicili) i han d’adjuntar-hi un text amb el títol i un resum de la comunicació d’una extensió d’entre cinc-cents i dos mil caràcters.

D’acord amb l’evolució actual de la pandèmia de la Covid-19 i les diferents fases de la desescalada, es manté la previsió que el col·loqui es pugui celebrar durant les dates previstes (del 16 al 18 d’octubre a Tremp i Sapeira) i amb el programa que consta a la primera circular: https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/col-Tremp-Terreta-1a-circ1556.pdf

Si es produís algun canvi en la situació sanitària al llarg dels propers mesos, des de l’organització del col·loqui es comunicarà en el termini més breu possible.

Us animem, doncs, a participar en el Col·loqui d’Onomàstica de la Conca de Tremp i la Terreta del proper mes d’octubre i que hi envieu les propostes per intervenir-hi abans del dia 20 de juliol.

Juny de 2020

AJORNAMENT SINE DIE DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

La Junta Directiva de la Societat d’Onomàstica, en sessió de 4 de febrer de 2020, acordà celebrar l’Assemblea general de socis el 21 de març d’enguany i fixar els punts de l’ordre del dia corresponent, d’acord als Estatuts de l’entitat que, en el seu article 12 diu que les reunions ordinàries han de tenir caràcter anual i celebrar-se dintre del primer semestre de l’any.

En sobrevenir la pandèmia de la Covid-19 i d’acord a la normativa vigent, la Junta Directiva acordà ajornar sine die l’Assemblea, a l’espera d’una millora de la situació sanitària que permeti celebrar-la amb plena seguretat i confiança.

III Premi d’Investigació Ramon Amigó i Anglès

Ramon Amigó a Xàtiva, dins el Congrés Internacional d’Onomàstica (València, 2001). Fot. J. Bernat.

El Premi Ramon Amigó i Anglès es concedeix a treballs de recerca que tinguin com a objectiu la confecció d’inventaris de noms de lloc i de persona.

Back To Top