skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

“Les partides en la toponímia del terme d’Almassora”, conferència del nostre soci Jesús Bernat

Aquest divendres, 4 de març, al Saló del Llaurador de Caixalmassora, Jesús Bernat Agut parlarà sobre les partides del terme d’Almassora i el seu reg. Ferran Guardiola, també de la SdO, en farà la presentació. L’acte s’avança a l’exposició que, de l’11 al 27 de març, ens mostrarà la restauració dels cartells que sobre les partides i ‘varetes’ de reg d’aquest terme han realitzat diversos components de l’A.C. El Torrelló d’Almassora.

 

Onomàstica dins el Simposi Manuel Sanchis Guarner

Relleu de Miquel Esteller Alabort

Demà dissabte al Simposi Manuel Sanchis Guarner, Emili Casanova, president de la SdO, parlarà sobre Sanchis Guarner i l’estudi de l’onomàstica i la dialectologia.

La Societat d’Onomàstica i el CEL, a través del projecte Lingüistes pel carrer, participa també a l’exposició virtual que acompanya el Simposi, dins el bloc La figura de Sanchis Guarner.

Manuel Sanchis Guarner, un lingüista pel carrer

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE SOCIS DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA

 

Data: dissabte 26 de febrer de 2022

Hora: 10:30 h. en primera convocatòria – 11 h. en segona convocatòria

Lloc: Campus Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Av. Catalunya, 35, Seminari de Filologia Catalana, edifici de despatxos, 2a planta, de la Facultat de Lletres.

Ordre del dia 

 1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior (23-II-2019)
 2. Aprovació de les memòries anuals d’activitat de la SdO  Memòria 2020  i Memòria 2021
 3. Estat de comptes i pressupost per al 2022
 4. Programa d’activitats de la SdO per l’any 2022
 5. Eleccions a Junta Directiva

Barcelona, 6 de febrer de 2022 

Emili Casanova Herrero

President

Es recorda que el mateix dia i en el mateix lloc, des de les 11 h. del matí i fins a les 13 h., hi haurà també la mesa per efectuar la votació presencial en les eleccions a Junta Directiva, tal com ha estat convocada (9-XII-2021) i se n’ha informat tots els socis (21-XII-2021). També es pot votar anticipadament per correu postal o electrònic, fins el 21 de febrer de 2022.

Josep Espunyes ha complert 80 anys

El consoci i membre d’honor Josep Espunyes Esteve, de Peramola (Alt Urgell), ha complert 80 anys el dia 2 de gener d’enguany, gairebé coincidint amb la publicació del seu darrer llibre: 1.000 dites ponentines.
L’Associació Llibre del Pirineu ha acordat declarar el 2022 com a Any Literari Josep Espunyes al Pirineu. Per aquesta raó l’entitat prepara un programa d’activitats entorn de l’obra del poeta, escriptor, lingüista, estudiós i autor també de reculls onomàstics i toponímics.

Assemblea General i eleccions a Junta Directiva

La Junta Directiva de la Societat d’Onomàstica, en sessió del dia 9 de desembre de 2021, acordà convocar Assemblea General i eleccions a Junta Directiva, d’acord amb la legislació vigent i el calendari electoral següent:

 • Comunicació als socis: 21 de desembre de 2021
 • Termini de presentació de candidatures: 28 de gener de 2022
 • Proclamació provisional de candidatures: 31 de gener
 • Termini per a impugnacions: 7 de febrer
 • Resolució per les impugnacions: 10 de febrer de 2022
 • Proclamació definitiva de candidatures: 11 de febrer de 2022
 • Informació i tramesa de documentació electrònica als socis per les votacions: 14 de febrer
 • Període de vot per correu: fins al 21 de febrer
 • Dia de les votacions: dissabte 26 de febrer de 2022, d’11 a 13 h., al Centre Cívic de Barcelona (carrer del Comte d’Urgell, 145), coincidint amb la celebració de l’Assemblea General de socis.

En aquest web podeu consultar els Estatuts de la Societat d’Onomàstica (2009) que regulen la presentació de candidatures a Junta Directiva (art. 16) i ) i el Reglament Intern de la SdO (2009), que informa sobre l’elecció dels membres de la Junta Directiva (art. 11).

La SdO publica el «Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics»

Ja podeu consultar al web de la Societat d’Onomàstica el Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics, a cura de Mar Batlle, Òscar Bagur i Pere Navarro, en l’adreça següent: https://www.onomastica.cat/manual/. L’elaboració d’aquest Manual va ser una de les fites que es va proposar la Junta que ha dirigit la Societat els darrers tres anys. Esperem que serveixi per ajudar les persones que vulguin contribuir a la preservació del patrimoni onomàstic de la nostra llengua.

Back To Top