skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Publicació dels fullets toponímics de Castelló de la Plana, les Coves de Vinromà i Cabanes

La secció d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua  acaba de publicar tres nous fullets corresponents a la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians  dins la seua  col·lecció d’Onomàstica. Són els fullets dels termes de  Castelló de la Plana, les Coves de Vinromà i Cabanes (la Plana Alta). Els nous fullets segueixen l’estructura dels anteriors de la col·lecció, tanmateix afegeixen alguna novetat significativa com és l’augment del tamany dels mapes i, en conseqüència, la quantitat de topònims que hi apareixen. Els fullets tenen més presència i molta més informació  i també cal dir que els topònims apareixen representats dins els mapes amb una major claretat

El fullet de Castelló, el text introductori del qual firma Antoni Josep Gascó Sidro, cronista oficial de la ciutat, replega uns llistats de vora cinc-cents topònims que apareixen situats en els corresponents quatre  mapes: en el primer el terme de Castelló i  la comarca de la Plana Alta, un altre que replega els elements físics, un tercer amb les partides i les vies de comunicació i el darrer amb topònims que expliquen la presència humana al terme.

El fullet de les Coves presenta idèntica estructura amb els quatre mapes i els llistats corresponents. De topònims covarxins n’apareixen uns cinc-cents cinquanta i de la seua replegada com  també de la del terme de Castelló n’és autor Marc Guardiola.

Joan Andrés Bellés, que ja va col·laborar en el mapa del Desert de les Palmes del Tossal Cartografies, és l’autor del recull dedicat a Cabanes.

Actes de la XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL

L’Acadèmia acaba de publicar les actes de la XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL, que va tindre lloc a València els dies 9 i 10 de maig del 2019. El llibre està format per 22 articles, escrits per estudiosos de diverses especialitats (àrab, llatí, geografia, filologia, cartografia, història), de diferents universitats (Alcalá, Alacant, Barcelona, Burgos, Lleida, Madrid, Múrcia, Navarra, Oviedo, Santiago, Sevilla, València i Vigo), acadèmies de la llengua, societats d’onomàstica i instituts geogràfics i cartogràfics, amb la voluntat de mostrar i demostrar la necessitat d’aplicar una perspectiva hispànica i romànica a l’anàlisi històrica, etimològica i motivacional de qualsevol topònim. A més, l’obra consta d’un pròleg de Xosé Lluis García Arias (ALLA), una introducció d’Emili Casanova (AVL- UV) i un apèndix, on s’expliquen els objectius, antecedents, metodologia i utilitat del projecte Toponomasticon Hispaniae.

Disponibilitat d’exemplars del Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica (BISO)

Informem que a hores d’ara la Societat d’Onomàstica disposa d’un estoc d’exemplars del seu butlletí interior que oferim gratuïtament a les persones i entitats que vulguin completar les seves col·leccions o bé que, per qualsevol altra raó, els puguin interessar.

Els exemplars que disposem seran tramesos als sol·licitants per rigorós orde de recepció de les comandes, amb l’únic cost econòmic de la tramesa dels materials.

La relació de Butlletins interiors de la SdO dels quals se’n té disponibilitat són els números:

52,  53,  54-55,  56,  58,  59,  60,  61,  62,  64,  66,  67,  68,  69,  72,  73,  74,  84,  85,  89,  90,  91,  92,  93,  96,  97,  98-99,  100,  103,  104-105,  104-105 (suplement),  106-107,  108-109,  110,  111,  116,  117-118.

Lluís Gimeno Betí, premi Carles Salvador 2020

El nostre consoci, el professor Lluís Gimeno Betí, ha estat premiat amb el Carles Salvador  per tota una vida dedicada a l’activitat acadèmica i a la recerca sobre llengua, especialment per l’actualització dels coneixements existents al voltant de la geolingüística i la dialectologia del tortosí, en el qual s’emmarca la comarca del Maestrat.  Enguany, l’entitat que atorga aquests premis, Maestrat Viu, ha triat Atzeneta del Maestrat per a la seu celebració. Més

Menorca nom a nom. I Jornada de Toponímia de Menorca

Imatge d’Ara Balears

El Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis organitzen la I Jornada de Toponímia de Menorca els propers 25 i 26 de setembre.

La Societat d’Onomàstica hi va celebrar dos col·loquis; el 1986 a Maó i 2002 a Maó i Ciutadella. Ens congratulem per aquesta convocatòria de MENORCA NOM A NOM.

Back To Top