skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

III Congrés de la Societat d’Onomàstica (Elda i Petrer, 7 i 8 d’abril de 2016)

Els dies 7 i 8 d’abril tindrà lloc a Elda i Petrer l’XI Jornada d’Onomàstica i el III Congrés de la Societat d’Onomàstica, dedicada a la toponímia i l’antroponímia de l’antiga Governació d’Oriola (comarques del Vinalopó, el Baix Segura i l’Alacantí).

Podeu formalitzar la inscripció a la trobada a través del web de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua: www.avl.gva.es.

Programa del III Congrés (Elda i Petrer 2017)


Recull fotogràfic

Joan Tort participa en la reunió de la Secció d’Onomàstica de l’AVL

El president de la Societat d’Onomàstica, Joan Tort Donada, va participar en la reunió de la Secció d’Onomàstica de l’AVL, per a tractar assumptes d’interés mutu i preparar conjuntament el pròxim congrés, que enguany se celebrarà el mes d’abril a Elda i Petrer, coincidint amb la XI Jornada d’0nomàstica, organitzada per l’Acadèmia. Joan Tort es va reunir amb el president Ramon Ferrer, i també amb l’acadèmic Emili Casanova i tècnics de la institució normativa.

Ramon Ferrer Navarro, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Joan Tort, president de la Societat d’Onomàstica, en la signatura del conveni.

D’esquerra a dreta: Emili Casanova, Agustí Colomer (Secretari general AVL), Joan Tort (president de la Societat d’Onomàstica), Maite Mollà (Tècnica d’Onomàstica AVL), Jesús Bernat (vicepresident de la Societat d’Onomàstica) i Anna Soriano (Tècnica d’Administració General AVL).

Sílvia Veà, guanyadora deI I Premi Ramon Amigó d’onomàstica catalana

Doctora en Filologia Catalana, professora associada del Departament de Filologia Catalana i sòcia de la Societat d’Onomàstica es proposa, amb el premi, estudiar l’onomàstica de la Torre de l’Espanyol, a la Ribera d’Ebre. Aquest premi, convocat pel Departament de Filologia Catalana de la URV i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, recorda la figura del mestre reusenc de l’onomàstica Ramon Amigó i Anglès

D’esquerra a dreta Jordi Agràs, Sílvia Veà, Josep Anton Ferré, Ester Franquesa i Pere Navarro.

La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, han lliurat el dimarts, 13 de desembre al Rectorat el premi, en presència de les tres filles de Ramon Amigó. Els han acompanyat el professor Pere Navarro, secretari del jurat, i Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat.

La guanyadora Sílvia Veà, doctora en Filologia Catalana per la URV, ja va obtenir el grau de doctora amb una tesi sobre l’onomàstica o estudi de la toponímia (noms de lloc) i de l’antroponimia (noms de persona) emmarcades en una anàlisi lingüística, del seu municipi, Vinebre, de la comarca de la Ribera d’Ebre. El projecte que ha presentat a la convocatòria del premi se centra ara en l’estudi onomàstic del municipi de la Torre de l’Espanyol, amb la idea de continuar més endavant amb Ascó i les Camposines, i completar així la comanda Hospitalera d’Ascó. El jurat va haver d’examinar 8 candidatures al premi, d’una qualitat molt alta en general, fet que va dificultar la decisió, que es va prendre, però, per unanimitat.

El Premi està dotat amb 6.000 €, dels quals la guanyadora ha rebut el 40% en el moment de l’atorgament del Premi. Ara té dos anys per completar el treball, del qual es farà seguiment des del Departament de Filologia Catalana de la URV i de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans. D’aquí a un any, amb la presentació d’un informe sobre l’evolució de la recerca, es farà efectiu el segon pagament, del 30%. I al final del segon any, quan es finalitzi la recerca, es lliurarà el 30% restant.

Durant l’acte d’entrega del premi, s’ha destacat la talla intel·lectual del mestre reusenc de l’onomàstica que dóna nom al premi, Ramon Amigó i Anglès (1925-2011), deixeble d’Enric Moreu-Rey, que va publicar quinze reculls onomàstics i en va assessorar desenes. També s’ha fet referència a la importància que les institucions contribueixin a mantenir ben activa la dinàmica de treball en aquest camp que Ramon Amigó va impulsar amb tanta força, i d’una manera molt especial a les comarques del sud de Catalunya.

En aquesta línia, la Direcció General de Política Lingüística, com a organisme del Govern responsable de la normalització lingüística i toponímica, dirigeix els treballs de la Comissió de Toponímia de Catalunya, que vetlla per tenir cura del patrimoni col·lectiu que representa la toponímia dins del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya. Alhora, i justament amb aquesta finalitat, es troba a disposició del públic un espai sobre toponímia al web de la llengua catalana, amb la voluntat de difondre les informacions relacionades amb aquest tema. En aquest sentit, el Premi Ramon Amigó i Anglès és un projecte que contribueix també a donar a conèixer de manera més activa aquesta part del patrimoni lingüístic.

Aquest premi el convoquen el Departament de Filologia Catalana de la URV, a través de la Fundació URV, i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.

Via: http://diaridigital.urv.cat/silvia-vea-guanyadora-dei-i-premi-ramon-amigo-donomastica-catalana/

Presentació de la V Jornada de la Societat d’Onomàstica a Valls

La cinquena Jornada de la Societat d’Onomàstica, que ha estat acollida per l’Institut d’Estudis Vallencs, tot fent-la confluir amb la Jornada d’Onomàstica de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades, vol representar una nova fita en la línia de l’activitat de promoció pública de la ciència onomàstica que porta a terme la nostra Societat des de la seva fundació.

Una promoció que, ja de bon principi, es va anar concretant en els Col·loquis: un tipus de trobada adreçada específicament als estudiosos de l’onomàstica i a les persones interessades o vinculades d’una manera o una altra en aquest camp. Els seus prolegòmens es remunten a la reunió que el professor Moreu-Rey va organitzar a la Sala de Comalats l’any 1973, però el primer col·loqui concebut i identificat com a tal va tenir lloc a Vic el 1980, tot coincidint cronològicament amb la fundació de la Societat d’Onomàstica.

És interessant recordar, en aquest punt, que el format col·loqui, signe d’identitat per excel·lència de les activitats de difusió de la Societat d’Onomàstica des d’aleshores, es va mantenir de forma ininterrompuda fins al 2009, amb la trenta-sisena edició, a les Borges Blanques. Amb la idea  d’adaptar la convocatòria a les exigències dels nous temps , a partir del 2010 es va començar a materialitzar, a partir d’una iniciativa de la Junta ratificada en Assemblea, allò que podríem anomenar la seva “versió moderna”: és a dir, un esquema de convocatòries mixt, que alterna dos anys de jornada amb un de congrés. Des d’aleshores hem celebrat una primera jornada a Lloret, aquell any esmentat; un primer congrés a Barcelona el 2011, que es va refondre a la pràctica amb el XXIV Congrés de l’ICOS a Barcelona; sengles jornades a València el 2012 i a Esterri d’Àneu el 2013; el congrés de Manacor el 2014, la jornada de Móra d’Ebre-Ascó l’any passat i, enguany, la jornada de Valls a la qual donem inici.

En síntesi, doncs, i per als amants de les xifres: un total de quaranta-tres trobades onomàstiques per als darrers quaranta-tres anys (prenent la Sala de Comalats com a punt d’arrencada). Amb diferents formats, amb intervals de temps entre l’una i l’altra no sempre idèntics, i amb diferents grups de persones, darrere de tot, promovent-les; però fidels sempre, en qualsevol cas, a l’objectiu últim de la Societat: promoure l’estudi, la defensa i la difusió de l’onomàstica, entesa com a “ciència dels noms propis”, en el sentit més ampli i més obert de l’expressió. Entenent que els noms, més enllà de la seva intangibilitat, són un patrimoni cultural comú present en tots els territoris i en totes les llengües, i que, a més a més, operen a totes les escales (per damunt del fals dilema “localisme”/”universalisme”), connectant, també, una multiplicitat de camps de coneixement (cap coneixement, en el fons, no és aliè a la toponímia, l’antroponímia i la ciència dels noms en general).

L’activitat pública projectada en el territori per la Societat d’Onomàstica al llarg d’aquests trenta-sis/quaranta-tres anys (segons que agafem el 1980 o el 1973 com a data de referència inicial) permet seguir amb claredat, en qualsevol cas, la seva “filosofia” com a entitat: optar per la cooperació (més que no pas la “competència”), com a pauta general orientada a la ‘suma d’esforços’; per la descentralització (enfront dels perills de la “centralització”), com a divisa d’acció, fonamentada en la idea de la xarxa com a sistema de relacions; i, sobretot, per una voluntat de ser (una voluntat que explica la persistent tasca de “suplència” exercida per l’entitat, enfront de les mancances i les discontinuïtats existents en el nostre cap d’actuació tant en el pla acadèmic com en l’institucional).

No podem cloure aquests mots introductoris sense assenyalar una circumstància de primer ordre que concorre en la Jornada d’Onomàstica d’avui a Valls: el fet de celebrar-la al Camp de Tarragona, l’epicentre per excel·lència dels estudis onomàstics a casa nostra; un territori que té en els noms de Josep Iglésies, Ramon Amigó i Albert Manent uns referents obligats. No només per la rellevància de la tasca personalment duta a terme; també, per la capacitat de promoure estímuls i d’incentivar voluntats de recerca en tot allò relacionat amb el nostre àmbit. Una noble comesa que no hem de perdre en cap cas de vista; perquè som conscients que, al cap i a la fi, lluitar pels noms és lluitar per la identitat.

Joan Tort i Donada
President de la Societat d’Onomàstica
26 de novembre de 2016

V Jornada de la Societat d’Onomàstica (Valls, 2016)

El dissabte 26 de novembre de 2016 se celebrarà a Valls la Jornada d’onomàstica de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades, que també és la V Jornada de la Societat d’Onomàstica, organitzada juntament amb l’Institut d’Estudis Vallencs i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Valls i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Esperam comptar amb la vostra participació o assistència.


Recull fotogràfic de la jornada

La Societat d’Onomàstica signa un conveni de col·laboració amb l’IEC

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Societat d’Onomàstica han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’organitzar activitats investigadores, establir relacions científiques amb societats o institucions similars i organitzar col·loquis i conferències en l’àmbit de l’onomàstica, a més de conservar i difondre el patrimoni onomàstic català. Han signat el conveni el president de l’IEC, Joandomènec Ros, i el president de la Societat d’Onomàstica, Joan Tort. En la signatura han estat presents el cap de l’Oficina d’Onomàstica, Joan Antoni Rabella, i la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré.

La Societat d’Onomàstica és una entitat constituïda el 1980 i adherida recentment a l’IEC. Fomenta l’inventari, l’estudi i la defensa de l’onomàstica; edita una publicació periòdica i monografies especialitzades; ofereix assessorament tècnic a persones i col·lectius; organitza col·loquis i conferències, i elabora inventaris de bibliografia i documentació sobre onomàstica.

Font: http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=1786

Convocat el Premi d’Investigació Ramon Amigó i Anglès

La Universitat Rovira i Virgili, a través de la Fundació URV i del Departament de Filologia Catalana, i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, convoca el I Premi Ramon Amigó i Anglès.

El Premi Ramon Amigó i Anglès es concedeix a treballs de recerca que tinguin com a objectiu la confecció d’inventaris de noms de lloc i de persona. En igualtat de condicions es valoraran preferentment els treballs que ajudin a acabar de completar l’estudi de l’àrea geogràfica corresponent a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili.

26è Congrés ICOS (Hongria, agost-setembre 2017)

El 26è Congrés de la International Congress of Onomastic Sciences se celebrarà del dia 27 d’agost a l’1 de setembre, a Debrecen (Hongria).

El nostre president, Joan Tort, és membre del comitè cienftífic.

Els temes proposats són:
L1. Onomàstica general
L2. Toponímia
L2.1. Qüestions teòriques sobre la descripció dels noms de lloc / Tipologia descriptiva dels noms de lloc
L3. Els noms personals
L3.1. Qüestions teòriques sobre la descripció dels noms personals / Tipologia descriptiva dels noms personals
L4. Altres noms
L5. Els noms en la literatura

Web del congrés: http://icos2017.unideb.hu/en/

XI Jornada d’Onomàstica de l’AVL i III Congrés de la Societat d’Onomàstica (Elda i Petrer, abril 2017)

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Societat d’Onomàstica, juntament amb els ajuntaments d’Elda i Petrer organitzen la XI Jornada d’Onomàstica de l’AVL i III Congrés de la Societat d’Onomàstica que es duran a terme a Elda i Petrer, els dies 7 i 8 d’abril de 2017.

Temes:

  • Toponímia i antroponímia de la Governació d’Oriola (l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó, el Baix Segura i l’Alacantí)
  • Onomàstica de contacte

Conferenciants i ponents:
José Enrique Gargallo, Carmel Navarro, Robert Pocklington i José Ramón Valero Escandell

Comunicacions:
La data límit de presentació de comunicacions és el 31 de desembre de 2016. Per a poder presentar una comunicació s’ha d’enviar un correu a Maite Mollà (molla_marvil@gva.es) amb el títol i un breu resum (20 línies com a màxim).

Agricultura retola els barrancs del terme per a valorar i difondre els noms tradicionals de l’entorn rural

La Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic ha començat aquest matí a instal·lar els rètols amb els noms tradicionals de camins i barrancs del terme municipal, amb l’objectiu de posar en valor aquestes àrees i donar a conéixer la seua importància històrica entre la població. En total, s’instal·laran 53 senyals verticals en sis barrancs. El barranc de Ràtils ha sigut un dels primers a retolar-se, amb un nom tradicional acreditat almenys des del segle XIV.

El regidor d’Agricultura, Josep Pasqual Sancho, acompanyat del responsable de l’empresa encarregada dels treballs, Maquiver, ha supervisat aquest matí la col·locació dels senyals, que se situaran en encreuaments de camins i torrenteres dels barrancs de Ràtils, Riu Sec, l’Espaser, Roig, Pitoto, Avellana o Sant Antoni. Amb aquesta mesura, Sancho pretén impulsar el coneixement de la toponímia rural del terme vila-realenc, treball per al qual s’ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal. En aquells punts en els quals ja existia algun tipus de senyalització, s’aprofiten els materials amb l’objectiu d’ajustar al màxim els costos.

Després de la retolació d’aquests 53 punts, la intenció del Departament d’Agricultura és completar el projecte amb una segona fase, quan hi haja disponibilitat pressupostària, que facilite a la ciutadania el coneixement de l’origen històric i característiques dels barrancs del terme. Per a aconseguir-ho, una de les principals opcions que es baralla és la col·locació en els senyals verticals de codis QR que remeten els usuaris a la informació detallada de cada barranc.

Via: http://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=38645&tipo=8&nivel=1400&language=ca&codResi=1

Back To Top