skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Toponímia: convocatòries internacionals

Del 04/08/2008 al 13/09/2008 L'UNGEGN informa d'actes que se celebren al món relacionats amb la toponímia. Agost 4-8 2008. UNGEGN Training Course, Ouagadougou, Burkina Faso (en francès). Contacts: Brahim Atoui (atoui.khalil@caramail.com). Claude Obin Tapsoba, local organizer (institut.geog@fasonet.bf) Agost 12-15 2008, 31st Congress…

Twenty-Third International Congress of Onomastic Sciences

Del 18/08/2008 al 22/08/2008Enguany se celebra a la ciutat de Toronto (Canadà) el Twenty-Third International Congress of Onomastic Sciences. Els temes de les comunicacions són: noms de marca, noms jueus, noms aborígens, noms de persona, topònims, topònims de Canadà, noms…

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Eivissa i Formentera

Del 16/05/2008 al 17/05/2008La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalanas organitza enguany les jornades a Eivissa i Formentera, amb un programa que inclou comunicacions sobre onomàstica. 16:30 Obertura a càrrec de les autoritats d’Eivissa i del president de la Secció Filològica16:40 Felip…

Exposició La mar de llengües. Parlar a la Mediterrània

Del 09/05/2008 al 01/06/2008En el marc de l'Any Internacional de les Llengües (Les llengües compten), Linguamón-Casa de les Llengües inaugura una exposició que ofereix una visió particular i singular de la Mediterrània, creada a partir de les seves llengües. Es trobarà…

XXI Jornada d’antroponímia i toponímia

Día 15/03/2008El Gabinet d'Onomàstica organitza unes sobre toponímia i antroponímia a Ses Cases des Mestres. Podeu consultar el programa a http://www.uib.es/secc6/slg/go/pdf/DIPTIC_21_Antr_Topon.pdf. 

Back To Top