Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Registrats els nous estatuts de la Societat d’Onomàstica

Atesa la sol·licitud que el mes de juliol d’enguany la Societat d’Onomàstica va presentar al Ministeri de l’Interior per a la modificació dels seus estatuts (que van ser aprovats en reunió de Junta Directiva i Assemblea Extraordinària el passat 10 de juliol), el Ministeri resol inscriure l’esmentada modificació dels estatuts i dipositar-ne la documentació preceptiva en el Registre Nacional d’Associacions a data de 28 d’octubre de 2009.

Queden, per tant, aprovats i registrats els nous estatuts de la SdO i el seu reglament intern, que trobareu a la secció La SdO d’aquesta pàgina web.

Back To Top