skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

La Societat d’Onomàstica

Fundació, personalitat jurídica i domicili social

La Societat d’Onomàstica fou fundada l’any 1980 pel doctor Enric Moreu-Rey juntament amb diversos professors universitaris i estudiosos locals, especialment del Camp de Tarragona. Té personalitat jurídica pròpia i és inscrita des del dia 2 d’octubre del 1980 en el Registre Provincial d’Associacions de Barcelona, secció 1a, amb el número 4836. El domicili social és al carrer de la Diputació, 276, principal, 08009, Barcelona.

L’any 2005 la Societat d’Onomàstica (SdO) va signar un conveni de col·laboració (núm. 990) amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per a la potenciació de l’onomàstica. L’objectiu era augmentar el suport a les publicacions i la difusió de les activitats i estudis vinculats al món de l’onomàstica, especialment de la toponímia, per promoure’n el seu coneixement. Aquest conveni ha permès adequar les tasques de la Societat a formes actuals i productives que permetin una major difusió, amb el coneixement i l’assessorament de la Comissió de Toponímia.

Objecte

L’objecte de la Societat és, principalment, el foment de l’inventari, l’estudi i la defensa del noms propis (onomàstica), dels de persona (antroponímia) i dels de lloc (toponímia); la coordinació de les activitats dels investigadors; la publicació publicacions periòdiques i de monografies especialitzades; l’assessorament tècnic a persones i col·lectius; l’organització de col·loquis i conferències sobre els temes indicats i l’inventari de bibliografia i documentació.

Activitats

Actualment, les activitats principals de la Societat són:
a) la celebració de col·loquis generals i jornades d’onomàstica i,
b) la publicació de la revista Noms i l’anuari Onomàstica.

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de la Societat és el de la llengua catalana i dels seus dialectes, en la situació present i en les etapes històriques precedents.

Junta Directiva

President: Joan Tort
Secretari general: Eugeni Perea
Vicepresident 1r: Joan Peytaví
Vicepresident 2n: Jesús Bernat
Vicepresident 3r: Antoni Ordinas
Tresorer: Antoni Jaquemot

Vocals:
Òscar Bagur
Fèlix Bruguera
Ventura Castellvell
Anna-Maria Corredor
Pere Navarro
Joan Anton Rabella
Enric Ribes
Moisès Selfa
Albert Turull

Documents

Socis d’honor

 • Antoni-Maria Badia Margarit (†)
 • Vicenç Biete Farré (†)
 • Jordi Carbonell de Ballester (†)
 • Vicenç Carbonell Virella
 • Germà Colón Domènech
 • Jordi Joaquim Costa Costa
 • Josep Espunyes i Esteve
 • Antònia Garcia
 • Joseph Gulsoy
 • Ferran Jové Hortoneda (†)
 • Joan Lluís Valls
 • Antoni Llull Martí
 • Miquel Àngel March Cerdà
 • Àngel Martorell Capella
 • Josep Massot i Muntaner
 • Jordi Mir i Parache
 • Vicenç M. Rosselló Verger
 • Jaume Sabaté i Alentorn (†)
 • Miquel Salvadó Jassans
 • Agustí Ventura Conejero
 • Joan Veny Clar
Back To Top