Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia (2009)

Es publiquen les actes de la XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia (2009) organitzada pel Gabinet d’Onomàstica a Pollença. Pàgines: 202. Preu: 12 euros.

Tema 1: Toponímia. Aspectes geogràfics La invenció del pont Romà de Pollença, per Pere Sales Vives
Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (III): el barri dels Indioters (1830-1841), per Antoni Ginard Bujosa
Topònims costaners de Pollença des de la Conquesta fins a alsege XIX,  per Joan M. Torres Velasco
Les depressions orogràfiques a la toponímia pollencina, per Miquel Àngel March Cerdà

Tema 2: Toponímia. Aspectes històrics
Llocs, termes i valls de Pollença a l’època medieval i moderna, per Pere Sales Vives i Joan M. Torres Velasco
Fonts manuscrites per a l’estudi de l’antroponímia medieval als arxius de les terres de Ponent (Lleida), per Moisés Selfa i Sastre
Petjades romanes al territori de Mallorca. El camí de Palma a Pollentia, per Antoni Borràs Seguí
El districte de Bulansa i la toponímia repartimental, per Guillem Rosselló Bordoy
La toponímia del repartiment al districte de Sineu, per Antoni Ginard Bujosa i Andreu Ramis Puig-gròs

Tema 3: Antroponímia. Toponímia. Aspectes filològics i històrics
Estudi sobre els llinatges més comuns de Santa Maria del Camí a partir del “Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV” de Joan Miralles i Monserrat, per Maria del Camí Dols Martorell
Els noms de les mines de lignit d’Alcúdia i Pollença i la seva toponímia en disseminat, per Gabriel Alomar Garau i Manuel Espinosa Galán
Noms d’alguns personatges de la història de Mallorca d’etimologia dubtosa o no prou aclarida, per Antoni Llull Martí
Alguns malnoms de Pollença a principis del segle XVI, per Maria Barceló Crespí
Sobre una llista de monedatge de Montuïri de 1308, per Joan Miralles i Montserrat

 Annex: XXI JORNADA D’ANTROPONÍMIA I TOPONÍMIA.Santa Maria del Camí, 2008Fenòmens atmosfèrics a la morfologia urbana de Mallorca. Els vents, per Catalina Busquets Vallcaneras

Back To Top