Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

XXI Convocatòria de beques del CERE 2014

Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), amb el suport del Consell Comarcal, ha publicat la següent convocatòria de bases per a la concessió de beques per a l’any 2014.
 
Els àmbits d’interès comarcal són generals i es consideren la recerca sobre temes de geologia, climatologia, botànica, zoologia, ecologia, geografia, arqueologia, història, economia, lingüística, literatura, art, música, etnologia, sociologia, antropologia, noves tecnologies, pensament, etc.
 
En aquesta convocatòria es consideraran d’especial interès tots aquells projectes de treball centrats en aspectes relacionats amb:
• Construccions de pedra en sec a la Ribera d’Ebre
• Genealogia i onomàstica a la Ribera d’Ebre
 
Més informació a: http://riberadebre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155:xxi-convocatoria-de-beques-del-cere-2014&catid=7:beques&Itemid=11

Back To Top