Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

XLII Universitat Catalana d’Estiu


Del 16/08/2010 al 24/08/2010

L’edició d’enguany de la Universitat Catalana d’Estiu, que se celebra a Prada del 16 al 24 d’agost inclou, en matèria de llengua, els cursos:
La història sociolingüística d’Europa explicada amb mapes
del 21 al 24 d’agost
per Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears). Dies 21, 22, 23 i 24, d’11 a 12

L’objectiu d’aquest curs és explicar les bases de la història sociolingüística d’Europa amb l’ajuda de la cartografia. La geografia lingüística, sorgida al final del segle XIX, va aportar a la descripció de les llengües la representació dels fets lingüístics damunt els mapes. També s’hi poden representar els fets sociolingüístics, com l’expansió o contracció geogràfica de les llengües, les situacions de bilingüisme o conflicte lingüístic, les polítiques lingüístiques, etc. En aquest curs veurem representats sobre mapes els grans fets que han jalonat la història sociolingüística del nostre continent, des de l’expansió dels pobles indoeuropeus, la romanització o la gran expansió de les llengües eslaves, fins als processos de normalització lingüística de noves nacions independents en els segles XIX i XX.
 
 

Back To Top