Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

XI Fòrum TIG-SIG 2012. “Ciutadans”


Día 15/11/2012

En el marc del Smart City Expo World Congress (Fira de Barcelona).
Organitza: Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG) i Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
Es presentaran les tendències, tecnologies i experiències basades en la participació ciutadana per a la generació i explotació de geoinformació.
 
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Esdeveniments/Agenda/XI-Forum-TIG-SIG-2012.-Ciutadans
 
Sessió de dimecres, 14
Sessió especial- Cartografies contemporànies i participació
La cartografia emergent: Els moviments socials de participació ciutadana i el seu impacte en la geoinformació.
Sessió Crowdsourcing – I. Cassos d’èxit i el seu futur
Presentació d’experiències de crowdsourcing en l’àmbit geogràfic. Reflexions entorn dels èxits i les dificultats dels projectes. Discussions sobre la qualitat i confiança en aquestes fonts d’informació.
Sessió Crowdsourcing – II Comunitats i participació
El desenvolupament del geocrowdsourcing en dominis específics. Expe­rièn­cies particulars.
Sessió de dijous, 15
Sessió bases de dades- Les BDs geogràfiques professionals
Fonts clàssiques d’informació georeferenciada. Quina és la seva posició en el nou paradigma de l’e-participació.
Taula Rodona. Incentivant la participació de ciutadans i empreses: “Open Data”
El ciutadà com a consumidor de geoinformació. El rol de l’Administració pública com a font d’informació: Institucional sourcing, opendata, infra­es­truc­tures de dades.
Sessió Anàlisi- Anàlisi, visualització i dades
De les dades georeferenciades als productes temàtics finals: aplicació d’intel·ligència artificial, mapes temàtics i gràfics colpidors.
 

Back To Top