Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Topònims, onomàstics i renoms de Tornabous

L’autor, Àlvar Maduell, ens presenta un breu recull de Tornabous, amb un breu sumari que inclou el recull de noms del terme municipal i dos mapes (nucli i municipi).
Publica: Institut Cartogràfic de Catalunya i Societat d’Onomàstica (Barcelona, 2010).  Col·lecció Monografies; 38.
Pàgines: 93

Back To Top