Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Toponimia y biogeografia histórica de plantas leñosas ibéricas

La Universitat de Múrcia, dins de la col·lecció Editum Gaia, publica aquest estudi de A. Félix Carrillo, J. Carrión, S. Fernández i J.L. Román, que és el resultat de la unió de dues disciplines, la biologia i la lingüística. Els autors exposen un model experimental per a la recerca de les relacions entre la distribució geogràfica d’espècies i els noms de lloc. Preu: 24 euros

Back To Top