Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Toponimia de Teberga

L’Academia de la Llingua Asturiana acaba de publicar la “Toponimia de Teberga”, pel filòleg Xosé Lluis Garcia Arias.
Pàgines: 548
Altres obres d’aquest autor:
Pueblos asturianos: El porqué de sus nombres (1977, 1984); Conceyu de Teberga (1993); Toponimia: Teoría y actuación (1995); Conceyu d’Amieva (1997); Diccionariu xeneral de la llingua asturiana (2002).

Back To Top