Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Toponimia de Ribagorza. Municipio de Benavarri (Benabarre)

L’editorial Milenio (Lleida) ha publicat un altre títol de la seva col·lecció Toponimia de la Ribagorza. Aquesta vegada presenta un treball de Moisés Selfa i Carlos Ángel Rizos, que han fet un recull de noms d’aquest municipi, tant de persona com de lloc, i una llista de topònims ordenat alfabèticament i comentats. Els lemes van seguits de les coordenades UTM per a la seva localització. S’indica també l’antic terme al qual pertanyien. Cada topònim va acompanyat de comentaris sobre la pronúncia, l’etimologia, descripció geogràfica i documentació.

Número de col·lecció: 30
Pàgines: 186
Preu: 14 euros

Back To Top