Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Seminari: IV Seminari Neotoponímia i Normalització Lingüística


Día 13/11/2008

El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, conscient de la importància de la formació específica, ofereix aquest quart seminari sobre la metodologia de treball i l’estudi de la problemàtica en el camp de la nova toponímia i la seva normalització lingüística.
 
Dirigit a estudiants i professionals dels camps de la filologia, la geografia i la història i a educadors interessats en la recerca i el treball en fonts de la toponímia i la seva normalització.
 

  1. Objectiu del Seminari

Conèixer la metodologia, els problemes i les posicions d’institucions de Catalunya i les Illes Balears respecte als nous topònims que han anat sorgint (carrers, urbanitzacions, etc.).

  1. Programa
  • Dijous, 13 de novembre de 2008

9.15 h. Inauguració del seminari
9.30-10.15 h. «El règim jurídic dels topònims de les Illes Balears», per Jeroni M. Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca.
10.30-11.30 h. «La nova toponímia: urbanisme i toponímia. Normativa, pràctica i límits», per Joan Anton Rabella i Ribas, Tècnic de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans.
11.45-12.30 h. «Revisió del nomenclàtor de Palma. Criteris», per Fernanda M. Ramon Tous, regidora de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma.
12.30-13.45 h. Taula rodona: «La problemàtica dels nous topònims. Fixació i normalització», per J. Mas (Consell de Mallorca), J. A. Rabella i Ribas (IEC), E. Ribes i Marí (IEE), F. M. Ramon Tous (Ajuntament de Palma), M. Grimalt Gelabert (vicedegà cap d’estudis de Geografia de la Universitat de les Illes Balears) i J. Miralles Monserrat (president de la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana).
 

Preu: 10 euros (membres de la comunitat universitària); 15 euros (externs).

Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull.
 

Qualsevol canvi o informació complementària s’anunciarà a la web del Servei: http://www.slg.uib.cat.
 

Back To Top