Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

S’aprova el canvi de denominació Sant Joan de l’Ènova per la forma Sant Joanet

L’Ajuntament de Sant Joan de l’Ènova, en la sessió del dia 29 d’octubre de 2008, va decidir sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Sant Joanet (Ribera Alta).  I el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 18 de desembre de 2009, va acordar informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.
 
DECRET 26/2010, de 29 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Sant Joan de l’Ènova per la forma exclusiva en valencià de Sant Joanet.

Back To Top