Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

S’aprova el canvi de denominació del municipi de San Juan de Énova per la forma valenciana Sant Joan de l’Ènova

S’ha publicat, en el DOCV núm. 5875 de 21 d’octubre de 2008, el Decret 160/2008, de 17 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de San Juan de Énova per la forma valenciana Sant Joan de l’Ènova.

L’Ajuntament de San Juan de Énova havia demanat, en sessió del 9 d’abril de 2008, el canvi de nom d’aquest municipi per la forma valenciana. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió del 18 de juliol de 2008, informava favorablement el canvi de denominació proposat.

Back To Top