Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

S’aprova el canvi de denominació del municipi de Burriana per la forma bilingüe Borriana/Burriana

S’ha publicat, en el DOCV núm. 5865, de 7 d’octubre de 2008, el Decret 141/2008, de 3 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Burriana per la forma bilingüe Borriana/Burriana.
L’Ajuntament de Burriana havia demanat, en sessió del 10 de desembre de 2007, el canvi de nom d’aquest municipi per la forma bilingüe. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió del 18 de juliol de 2008, informava favorablement el canvi de denominació proposat.
 

Back To Top