Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

S’aprova el canvi de denominació de Torre Endoménech per Torre d’en Doménec

S’ha publicat, en el DOCV núm. 5796, d’1 de juliol de 2008, el Decret 91/2008, de 27 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi Torre Endoménech per la forma exclusiva en valencià la Torre d’en Doménec.
L’Ajuntament de Torre Endoménech havia demanat, en sessió del 13 de desembre de 2007, el canvi de nom d’aquest municipi per la forma exclusiva i tradicional en valencià: Torre d’en Doménec. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió del 23 de maig de 2008, informava favorablement el canvi de denominació proposat.

Back To Top