Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

S’aprova el canvi de denominació de Guadasequies per la forma Guadasséquies

L’Ajuntament de Guadasequies, en la sessió plenària de 27 de juny de 2011, va aprovar la modificació del nom del municipi i va adoptar la forma exclusiva en valencià de Guadasséquies. El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 30 de setembre de 2011, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.
 
DECRET 155/2011, de 21 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Guadasequies per la forma exclusiva en valencià de Guadasséquies. [2011/10757]

Back To Top