Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

S’aprova el canvi de denominació d’Ares del Maestre per la forma valenciana d’Ares del Maestrat

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat el Decret 204/2009, de 6 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi Ares del Maestre per la forma exclusiva valenciana Ares del Maestrat (Alt Maestrat).
 
L’ajuntament va aprovar aquesta denominació en sessió de 17 de maig de 2006 i el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va acordar informar-ne faborablement en sessió del 25 de setembre de 2009.
 
Per saber-ne més, consulteu: http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/10/pdf/2009_12817.pdf
 
 

Back To Top