Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Ressenya sobre el Curs sobre onomàstica catalana: la recerca toponímica

Durant els mesos de febrer i març d’enguany s’ha portat a terme un curs d’onomàstica a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona, que ha estat organitzat conjuntament per la Secció Filològica de l’Institut i la Societat d’Onomàstica en el marc del conveni de col·laboració, signat el 17 d’octubre de 2016, entre l’Institut i la nostra Societat.

La presidenta de la Secció Filològica, Teresa Cabré, va fer la presentació del curs el 25 de gener, mentre que les sessions lectives van començar el 6 de febrer.

Tal com en recull el títol, el curs s’ha centrat en la recerca toponímica i s’ha desenvolupat al llarg de cinc sessions (que consistien cadascuna en dues classes diferenciades) i en una última dedicada al debat. Aquestes sessions s’han realitzat les tardes dels dimarts entre el dia 6 de febrer i el 13 de març i han comptat amb la participació de vint-i-dues persones (en un curs que tenia un inscripció limitada).

La docència ha anat a càrrec principalment dels membres de l’Oficina d’Onomàstica de la SF (Josep Moran, Mar Batlle i Joan Anton Rabella), però també ha comptat amb la participació de Joan Tort i de Pere Navarro, tots membres de la Societat d’Onomàstica.

El curs tenia com a objectiu oferir una formació fonamental sobre el marc teòric i els principis bàsics de l’onomàstica en general i, sobretot, de la toponímia específicament, amb la finalitat tant de poder realitzar treballs toponímics de caràcter monogràfic (recerca sistemàtica), com per a l’aplicació pràctica de la toponímia en diversos camps (recerca puntual). D’acord amb aquests objectius, les dues primeres sessions van tenir un caràcter introductori i més teòric, mentre que les tres darreres es van centrar en la recerca toponímica des d’un punt de vista concret i aplicat.

En la primera sessió (6 de febrer), titulada El principis fonamentals de l’onomàstica, Josep Moran va tractar sobre les principals característiques del nom propi i Joan Anton Rabella, sobre l’onomàstica com a ciència interdisciplinària.

La segona sessió (13 de febrer) es va dedicar a L’onomàstica i la llengua, i Mar Batlle hi va analitzar, en la primera part, les característiques i les relacions entre la toponímia i l’antroponímia i, en la segona, l’onomàstica des de la lingüística.

En la tercera sessió (20 de febrer), dedicada a La recerca toponímica, Pere Navarro va resseguir l’estat actual de la recerca toponímica (a les universitats catalanes i també pel que fa a les monografies fetes als diversos territoris de parla catalana) i Joan Anton Rabella va analitzar les diverses tipologies de treballs d’investigació, des de les monografies fins als estudis temàtics.

La quarta sessió (27 de febrer) es va dedicar a La metodologia des del punt de vista de la recerca sistemàtica. En primer lloc, Mar Batlle va tractar sobre els objectius i la metodologia de la recerca toponímics des d’un punt de vista general, mentre que Joan Anton Rabella es va centrar en la metodologia des d’un punt de vista concret (el treball de camp, la informació lingüística, etc.).

En la cinquena i última sessió lectiva (6 de març), que portava per títol L’aplicació de la recerca toponímica: productes i possibilitats (recerca puntual), Mar Batlle va analitzar l’estructura i la presentació de la informació de les monografies onomàstiques i Joan Tort va tractar sobre la cartografia i l’ús del recursos gràfics.

Finalment, el 13 de març es cloure el curs en una sessió dedicada al debat, ja que la densitat del contingut del curs havia limitat el temps que s’havia pogut destinar a les consultes i el debat al llarg de les sessions.

Com van remarcar les diverses persones que van intervenir en el curs, esperem que aquesta iniciativa tingui continuïtat i que es puguin realitzar més cursos sobre onomàstica en què es pugui tractar i desenvolupar aspectes que no estaven inclosos en aquest i en què es pugui dedicar més temps al treball pràctic i al debat d’acord amb l’interès dels participants.

Joan Anton Rabella
Oficina d’Onomàstica i Societat d’Onomàstica

Back To Top