Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Recull onomàstic de Lliçà d’Amunt. Els noms de casa, de lloc i de persona

Enric Garcia-Pey presenta un nou recull toponomàstic del Vallès: “Recull onomàstic de Lliçà d’Amunt. Els noms de casa, de lloc i de persona”. L’obra està publicada per l’ajuntament i es presenta el dia 27 de desembre a le 12h a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Pàgines: 350
Fotografies: 160
 
http://www.llicamunt.net/images/1339.jpg

Back To Top