Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Recull de noms d’Osor

“El Recull de noms d’Osor correspon a la tesi doctoral de Fèlix Bruguera, titulada Onomàstica osorenca. Toponímia pretèrita i present dels termes municipal i parroquial d’Osor (la Selva), dirigida pel doctor August Rafanell i que l’autor va defensar a la Universitat de Girona l’any 2006, que també és coeditora d’aquesta publicació. Aquesta publicació culmina molts anys d’estudi de Fèlix Bruguera sobre Osor, amb el resultat d’un treball sòlid i completíssim sobre els seus topònims, els seus noms, els seus documents, la seva història, i la seva geografia, humana i física. Un treball, exhaustiu i rigorós, que combina la feina de camp –la recerca toponímica sobre el terreny– amb l’anàlisi de la documentació històrica, i que resulta molt important no solament per a la preservació de l’onomàstica osorenca, sinó també per la rica informació que la toponímia i l’antroponímia ens dóna del terme d’Osor en molts i ben diversos àmbits (vegetació, fauna, clima, economia, poblament, etc.). I en aquest sentit resulta molt remarcable la tasca realitzada en el camp de la hidronímia, en una zona precisament amb una gran concentració de rieres, sots i torrents.”
 
Font: Institut d’Estudis Catalans, portal de Publicacions
 
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 2010.
Col·lecció: Treballs de l’Oficina d’Onomàstica ; 17
Preu: 86 euros.
 

Back To Top