Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Publicat el número 43 de la Revista Catalana de Geografia

Es publica un nou número de la “Revista Catalana de Geografia. Revista digital de geografia, cartografia i ciències de la Terra”. IV època / volum XVI / núm. 43 / novembre 2011. S’hi inclouen els articles:
Massó, J.; et al. “La recuperació dels límits municipals històrics. Conveni DGAP-ICC (2005-2011)
Masdeu, F. “Proposta de geovisor de delimitació municipal
Térmens, A.*; et al. “Comparison of several geoid models over the Western Mediterranean Sea
Tejero, J.*; et al. “Identificació d’arbres de grans dimensions al Parc del Montnegre i el Corredor

Back To Top