Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Publicat el número 38 de la Revista Catalana de Geografia

La Revista Catalana de Geografia (Revista digital de geografia, cartografia i ciències de la Terra), publicada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, publica el novembre de 2009 el seu número 38. La podeu consultar al web http://www.rcg.cat/.
Sumari:

  • Barrot, D.; et al.: Qualitat de la informació geogràfica
  • Camps, E.; et al. Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000
  • Fresno Bernal, P. del; et al. Aplicació dels SIG a la gestió i investigació arqueològica
  • Schoenberg, T.; et al. Què veiem i com ho veiem?
Back To Top