Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Publicat el número 111 del Butlletí Interior de la SdO

El número 111 del Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica arribarà aquesta setmana a mans dels nostres socis. En aquest darrer número hi trobareu els articles següents:
 
1.- Ramon Amigó, “A l’entorn de l’onomàstica i d’algunes particularitats substancials”
2.- Josep M. Bertran, “Per una metodologia científica en l’estudi de l’onomàstica
3.- Cosme Aguiló, “La parla de les campanes de Colònia”
4.- Josep. M. Bertran, “El mite de la terra plana o “The world id different””
5.- Ramon Amigó, “Més onomàstica influïda per establiments eclesiàstics”
6.- Santi Arbós, “Els cognoms a Europa i Internet (i 2)”
7.- Juli Moll, “Domingo, nom i cognom català”
8.- Manuel Coll Taberner, “Les aubaredes morenques”
9.- Francesc Ojeda i Briones, “Sobre l’origen del topònim Manelleu (Osona)”

Bibliografia 
Normativa per a la presentació d’originals
Monografies d’onomàstica municipal completes publicades entre la Societat d’Onomàstica i l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Back To Top