Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Presentada la nova edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

El proppassat 23 de febrer a les set del vespre es va presentar a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la nova edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Cata­lunya. A l’acte hi van assistir el vicepresident de la Generalitat de Cata­lunya, Josep lluís Carod Rovira, i el president de l’IEC, Salvador Giner.
 
Alguns mitjans de comu­nicació visuals es van fer ressò d’aquesta presen­tació. Com a novetat han subratllat so­bretot la intro­ducció de la trans­cripció fonètica dels topò­nims.
 
Vegeu-ne el vídeo que recull la notícia que va oferir TV3 de la presentació del Nomenclàtor (a la carta a la pàgina web de Televisió de Catalunya), on hi podeu escoltar l’entrevista a Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC.
 http://www.tv3.cat/videos/2733770/La-pronuncia-correcta-dels-pobles

Back To Top