Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Petit atles lingüístic del domini català

     
Dirigeixen el projecte Joan Veny i Lídia Pons (Universitat de Barcelona). Volum 3. Publica Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 2011). Pàgines: 323. Mapes: 194 (comparatius, fonètics, morfològics i lèxics). Preu: 24 €.


«En quins punts del domini lingüístic català en diuen domenge, del diumenge? On l’església és iclésia, iglésia o ilésia? La resposta a aquestes preguntes es pot trobar en el tercer volum del Petit atles lingüístic del domini català, de Joan Veny. […]» Llegiu-ne més. Font: IEC.

Back To Top