Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Palabra habitada. Toponimia y medio ambiente en Cantabria


Día 02/06/2010

Projecte de la Conselleria de Medi Ambient de Cantàbria que té com a objectiu acostar el patrimoni toponímic de Cantàbria amb interès mediambiental. Consta de dues etsratègies: una exposició itinerant i un lloc web d’accés universal:
www.palabrahabitada.com
El reportatge fotogràfic consta d’imatges relacionades amb els topònims, que estan ordenats com segueix: formes de relleu, natura i composició del sòl, hidronímia i toponímia relacionada amb l’aigua, zoonímia i toponímia relacionada amb el món animal, fitonímia, hàbitat i activitat de l’ésser humà.

Back To Top