Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Onomastics goes business. Role and relevance of brand, company and other names in economic contexts

per Holger Wochele, Julia Kuhn, Martin Stegu (Hrsg.). Logos Verlag Berlin: 2012. Pàgines: 297. Preu: 42.00 €. Comunicacions del congrés Names in the Economy, que va tenir lloc a Viena el 2007. Més informació.

Back To Top