Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Josep Mascaró Pasarius

(Alaior, 1923 – Palma, 1996)

Cartògraf i arqueòleg, tingué una formació autodidàctica. Publicà els mapes generals de Menorca (1947-51) i de Mallorca (1952-62) i féuun important treball arqueològic de camp. Publicà els resultats del seus treballs en nombrosos escrits. D’aquests destaquen les obres Els monuments megalítics de l’illa de Menorca (1958), Prehistoria de las Balears (1968), Geografía e historia de Menorca (1979), Prehistòria de Menorca (1980), Corpus de toponímia de Mallorca (sis volums, 1962-67) i Historia de Mallorca (cinc volums, 1970-75). Col·labora en el treball en l’Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines, i en la Gran Enciclopèdia de Mallorca. Pòstumament li ha estat publicat el Corpus de toponímia de Menorca (dos volums, 2005), premi Jaume I de l’Institut d’Estudis Catalans de 1983, a cura de G. Bibiloni.

Recursos

Back To Top