Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Nova col·lecció sobre onomàstica: “Nomino ergo sum”

Nomino ergo sum
S’està gestant una nova col·lecció dedicada a l’onomàstica. Nomino ergo sum tractarà específicament la nominació dels objectes del món a través de la lexicologia, la semàntica, l’onomàstica, organitzats per la sintaxi, el discurs i tot allò que forma la llengua en les seves relacions amb la praxi social.
La col·lecció és oberta als universitaris, joves investigadors o doctorands, estudiosos independents. Poden ser especialistes del domini de la lexicosemàntica però també artistes, psicòlegs, sociòlegs, historiadors, geògrafs, especialistes en noves tecnologies de la comunicació…
La recerca ha d’incloure la metodologia utilitzada, les bases epistemològiques i una perspectiva pròpia respecte de les reflexions del moment sobre el tema tractat.
El volum de les obres estarà al voltant de les 150 pàgines. Tota obra sotmesa al comitè haurà de proporcionar a més: fitxa de l’autor amb les seves publicacions principals sobre el tema,  un sumari descriptiu de les activitats del seu grup de recerca, una recapitulació de les investigacions dins del domini que ens ocupa.
Informació proporcionada per Marcienne Martin (Université de la Réunion)

Back To Top