Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Noms i descripcions dels peixos de la mar catalana. Tom I: Àgnats, Condrictis, Osteïstics (1a part)

Miquel Duran, autor d’aquest llibre que publica Editorial Moll, fa una revisió dels noms científics i vulgars dels peixos, amb descripcions, il·lustracions, i un llenguatge apte per a qualsevol lector. Per a ictiòlegs i lingüistes s’ha escrit aquest tresor amb pr`leg de Joan Veny. Preu: 30 euros.

Back To Top