Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny

Un recull de Ramon Carreté sobre Balsareny (Bages), que conclou una gran obra de 443 pàgines. Inclou, a més, mapes del municipi i del nucli. Publica: Institut Cartogràfic de Catalunya i Societat d’Onomàstica (Barcelona, 2010). Col·lecicó Monografies; 38.
 
 
1. Introducció
2. Bibliografia
3,. El nom de Balsareny. Diferents propostes etimològiques
4. Toponímia menor
5. Antropotoponímia rural. Masos i casetes
6. Noms de casa i de família urbans. Relació topològica de carrers
7. Antropònims. Malnoms individuals
8. Índex generals
9. Mapes
 

Back To Top