Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Navinímia. Ancorades al port de Tarragona. Embarcacions del XIX (volum I i II)

“Aquest recull té un abast considerable que el fa diferent dels reculls d’onomàstica municipal als quals estem avesats. Es tracta d’una onomàstica de vaixells, és a dir, una navinímia. Moltes vegades una petita idea, un nom i una data, ens obre una porta cap a la resposta que busquem. I és llavors quan instruments com aquest treball fan la seva feina. Si és cert que cada avenç en el coneixement és fruit d’avenços anteriors, no és menys cert que l’acumulació de coneixement és fruit de l’acumulació pacient i sistemàtica de molta gent que ha realitzat abans una feina discreta i potser ingrata. Això és el que passarà a partir d’ara quan, interessats per la història marítima catalana, per la del port de Tarragona, o pel comerç de la nostra terra, utilitzin les pàgines d’aquest diccionari. Hi cercaran una data, un nom o una pista, el cap d’un fil que pot portar al cabdell d’un tema. No descobrirem la pólvora si diem que la història marítima de Tarragona encara està «en construcció». En els darrers anys s’han anat incorporant als nostres coneixements algunes aportacions que, a la llarga, faran que tinguem una visió més clara i precisa del paper que ha jugat el port i el seu rerepaís en el desenvolupament de la Catalunya més recent. Però els qui continuïn aquesta tasca comptaran ara, gràcies a aquests autors, amb una clau que obrirà sens dubte moltes portes fins ara tancades. És, doncs, una bona eina.” Font: Arola editors
 
Autors: M. Teresa Muntanya i Francesc Escatllar
Edita: Arola editors. Tarragona, 2010
Pàgines volum I i II: 420
Preu per volum: 28 euros
 
 

Back To Top