Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Morphologie der Familiennamen

Per Fahlbusch Fabian, Rita Heuser, Jessica Nowak, i M. Schmuck. Nou volum del Deutscher Familiennamenatlas. De Gruyter (Berlin, 2012). Preu: 299 €.
L’obra completa treballa amb més de mil mapes i comentaris que documenten els cognoms d’Alemanya, tant estadísticament com pel que fa a la seva distribució geogràfica. Un atles on es tracten diferents aspectes lingüístics dels cognoms amb dades culturals i històriques ben documentades.

Back To Top