Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Moros, jueus i cristians en terra catalana. Memòria del nostre passat

De Dolors Bramon. Lleida: Pagès editors, 2013. Del pròleg de l’autora:

«[…] l’entrada de musulmans a Hispània i del que aquest fet va suposar per la futura Catalunya, de com va reaccionar la població autòctona davant de l’invasor, de quins van ser els seus trets característics […] i de com va anar finalitzant el domini islàmic davant d’un avenç cristià que, a partir de l’expansió comtal, ja podríem qualificar de català».

A l’apartat La influència del nostre passat islàmic trobareu:

Els manlleus de l’àrab o arabismes a la llengua catalana

Els camins de les paraules
Els seu origen
El seu paper transmissor
Els canvis semàntics
Principals característiques dels arabismes del català

L’onomàstica catalana d’origen àrab
La toponímia
Els topònims catalans provinents d’antropònims
L’antroponímia
L’adaptació a l’àrab dels topònims antics

Back To Top