Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

“L’ús de l’article determinat i dels descriptius geogràfics en la toponímia catalana”

Per Joan Anton Rabella (IEC), dins de Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, núm. 51. Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, primer semestre de 2012, p. 78-85.
«Probablement les dues qüestions que, des de l’àmbit de l’assessorament lingüístic, generen més consultes sobre toponímia catalana són l’ús de l’article i dels descriptius geogràfics […].».
Aquest article es pot consultar a Racó seguint aquest enllaç.

Back To Top