Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’obra d’Alcover ja es pot consultar a Internet

El web dedicat a A.M. Alcover s’ha presentat amb motiu del centenari de la Secció Filològica de l’IEC i amb bona part de la seva obra digitalitzada:
      Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (de 1902 a 1936) i les cobertes dels fascicles del Diccionari català-valencià-balear. Signes fonètics utilitzats, referències bibliogràfiques, llista de noms, llista de topònims.
      Dietaris: Material documental, índex de noms i índex de llocs
      La flexió verbal als dialectes catalans: base de dades, cartografia
      Diccionari
 
 
(http://alcover.iec.cat)

Back To Top